Faldende nitrat i grundvandet

Den faldende tendens af nitrat i det iltede grundvand fortsætter, viser den nyeste grundvandsrapport fra GEUS. Nitratindholdet er det laveste siden 1990

vandboring

Den årlige grundvandsrapport fra GEUS viser, at koncentrationen af nitrat i det iltede grundvand i GRUMO-boringer er den laveste, siden man begyndte tidsserien i 1990. Medianen ligger på omkring 37 mg/l, men gennemsnittet ligger på 43 mg/l.

Begge viser den samme faldende tendens. Det fremgår af den nedenstående figur fra GRUMO-rapporten.

Før år 2000 lå både gennemsnit og median i en periode over 50 mg/l. Tallene er ikke helt sammenlignelige fra år til år, da der er en vis udskiftning af de boringer, hvor man måler.

”Det er positivt at se. Det viser, at nitrat fra landbruget udgør et mindre og mindre problem”, forklarer faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen.

Han peger på, at meget høje enkeltværdier, der tidligere hev gennemsnittet op, er forsvundet. Dette kan man se på, at 90 %-fraktilen er faldet fra tidligere konstant at være klart over 100 mg/l. Nu ligger på omkring 80 mg/l. Dette tal viser, hvor de 10 % af målingerne, der har den højeste værdi er.

Der er dog også tale om et generelt fald. At det ikke kun er disse meget høje værdier, der er faldet, kan man se på, at medianen også er faldet. Dette er den værdi, hvor der er lige mange målinger over og under.

”Der er ikke noget der tyder på, at den nedadgående trend stopper, hvilket er glædeligt”, siger Jørgen Evald Jensen.

Det er vigtigt at forstå, at det iltholdige grundvand ikke er det, der bliver sendt ud til forbrugerne. GRUMO-netværket er boringer, der kigger på grundvandet generelt.

I rapporten kigger de også på pesticider. Tallene er reelt umulige at sammenligne med tidligere år. Det skyldes flere forhold. De boringer, man måler i, er kun de samme hvert andet år, men der bliver nu også testet for langt flere stoffer. Det vil sige, at plankeværkspesticidet DMS (N,N-dimethylsulfamid) rykker gevaldigt på statistikken. Der er sket et fald i fundprocenten fra 62,8 % til 58,0 %, men dette viser altså intet om den reelle udvikling.

Helt overordnet er det vigtigste i den forbindelse, at de ekstremt små mængder man finder i drikkevand ikke har nogen sundhedsmæssig betydning. Det kan du læse mere om HER.

Du kan se GRUMO-rapporten HER.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.