Nej, vi redder ikke klimaet ved at udtage såkaldt lavbundsjord!

Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen gjorde mandag aften foreningens medlemmer klogere på et af tidens hotte klimaemner

baeredygtigtlogo

Man skal ikke som landmand føle sig som miljøsynder, selv om man dyrker afgrøder på såkaldte lavbundsjorde. Og opgørelserne over de – påståede – kulstofrige arealer er i øvrigt også helt utidssvarende.

Sådan lød det fra Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen, da han mandag aften fortalte om lavbundsjorde på et webinar for foreningens medlemmer. Direktøren berettede bl.a. om, hvordan de nyeste opgørelser anno 2014 baserer sig på målinger foretaget helt tilbage i 1970’erne.

Alt for dårlig kompensation

”Vi presser på for at få korrigeret det antal hektar lavbundsjord, man taler om. Og vi er også klar til at gå rettens vej”, fortalte Jørgen Evald Jensen.

Han gjorde desuden rede for definitionen af og tilskudsordninger til lavbunds-projekter. De økonomiske forudsætninger for den enkelte bondemand er således også helt uacceptable:

”Kompensationen er simpelthen ikke i orden”, lød det fra Jørgen Evald Jensen – som også konkluderede følgende:

”Nogen forsøger at bilde den danske befolkning ind, at man kan redde klimaet ved at udtage lavbundsjord. Det er absolut ikke rigtigt. I mange tilfælde er disse såkaldt kulstofrige jorde faktisk rigtig god landbrugsjord, det gælder ikke mindst her i Nordjylland! Mit råd til den enkelte landmand er at sige nej til disse projekter. Det er vanvittigt at tage god landbrugsjord ud af drift, og jeg har i øvrigt svært ved at se, hvordan man eksempelvis vil sætte halvdelen af Vendsyssel under vand!”

Klima og vandplaner fylder

Flere deltagere stillede relevante spørgsmål på mandagens Teams-møde, hvor Bæredygtigt Landbrugs direktør Hans Aarestrup benyttede lejligheden til at give en kort status over de aktuelle sager, foreningen i øvrigt arbejder med i denne tid. Tidens to største temaer er utvivlsomt 70 procents reduktionskravet i forbindelse med klimaforhandlingerne samt de helt urealistiske 36.600 tons kvælstof, som vi ifølge de nye vandplaner skal ned på i udledning. Også spildevands-fokus er stadig et vigtigt indsatsområde for Bæredygtigt Landbrug, fremgik det af direktørens gennemgang.

Du kan i løbet af tirsdagen se hele mandag aftens webinar på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

Foreløbig kan du se Jørgen Evald Jensens PowerPoints fra mødet via linket HER.

Du kan også læse mere om lavbundsjorde via interviewet HER med landmand og BL-medlem Per Pedersen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top