Arealbegrænsning på jagt er i strid med grundloven

Dansk Land- og Strandjagt får Bæredygtigt Landbrugs opbakning i kampen mod arealkravet på kron- og dåhjorte

dommerhammer

Bæredygtigt Landbrug (BL) bakker op om Dansk Land- og Strandjagts (DLS) undersøgelse i relation til Vildtforvaltningsrådets indstilling til miljøministeren om indførelse af arealkrav på kron- og dåhjorte i Danmark. DLS har således taget initiativ til at få belyst, om jagtretten er trådt under fode i spørgsmål om ejendomsret i forhold til grundloven.

”Vi vil foretage en juridisk analyse ved INTERLEX Advokater, der skal påpege de juridiske problemstillinger, der er ved at indføre arealkravet”, udtaler Knud Marrebæk, hovedbestyrelsesmedlem af DLS og medlem af BL.

”Den juridiske belysning skal særligt tjene til at belyse grundlovens § 73 i relation til arealkravet, og hvorvidt arealkravet er i strid med jagt- og vildtforvaltningsloven, og den skal identificere juridiske faldgruber”, tilføjer han.

BL-bestyrelsesmedlem: Derfor er vi med!

BL’s bestyrelsesmedlem – og jæger – Peter Rosendal siger:

”Vi har oplevet Miljøministeriets usaglige regulering på markerne i årtier – nu skal jægerne åbenbart også til at mærke, hvordan ejendomsretten skal indskrænkes uden noget sagligt formål – vi støtter helt og fuldt op om initiativet fra Dansk Land- og Strandjagt. BL kan ikke være alle steder, men arealkravet for afskydning af hjorte er fuldstændig uacceptabelt”.

Udarbejdelsen af bl.a. notatet fra advokatfirmaet er forbundet med omkostninger. Derfor appellerer DLS til alle interesserede om at hjælpe med indsamling af midler til denne juridiske bistand. Målet er at indsamle 50.000 kr., der kan dække denne omkostning.

Indsamling i gang

Såfremt der indsamles mere end dette beløb, vil midler blive anvendt til yderligere at opruste fagligt og juridisk i kampen mod det usaglige arealkrav. Er der ingen ekstraomkostninger, vil der for de overskydende midler indkøbes plantefrø til vildtfodermarker. Disse ville kunne udleveres (eksempelvis 10 kg pr person) til alle, der kan dokumentere, at de har bidraget til indsamlingen. Der vil komme nærmere besked om detaljer omkring udlevering af disse plantefrø. Såfremt man som jæger eller lodsejer ønsker at støtte dette initiativ, kan man indbetale på MobilePay 800629 eller kontonummer 7045-1524634.

Når det juridiske notat er udarbejdet, vil dette sammen med DLS’ holdninger til arealkravet blive sendt til miljøminister Lea Wermelin samt de politiske partiers miljøordførere. Hermed håber initiativtagerne i DLS, at de politiske partier vil overveje grundigt, om det er nødvendigt at indføre et dyrt og bureaukratisk system, når målet for kronvildt og dåvildt kan løses med simple midler.

(Ovenstående tekst er også sendt ud som pressemeddelelse. Du kan læse mere om emnet i artiklerne HER og HER).

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

1 kommentar til “Arealbegrænsning på jagt er i strid med grundloven”

  1. Med areal krav og den udvikling der er i dansk landbrug, hvor brugerne bare bliver større og større, og på færre og færre hænder, ender vi tilbage hvor det var de rige godsejere der bestemte alt ude på landet, og dvs. JAGT kun bliver for de få og de rige, så jagtforeninger som vi kendte dem for en generation siden, hvor de bandt lokalsamfundet sammen , er en saga blot. Synes det er synd at penge skal styre hvem der må gå på jagt i Danmark.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top