Flyt fokus til de reelle problemer

Glyphosat og landbrugets pesticider generelt udgør ingen miljø- eller sundhedsrisiko, understreger journalist og foredragsholder Jørgen Lund Christiansen

Jørgen Lund Christiansen

Af journalist og foredragsholder Jørgen Lund Christiansen, Skanderborg

Miljøministeren foreslår forbud mod brug af glyphosat i private haver, og Stiften proklamerer i en redaktionel tegning, at der er pesticidrester i 57,9 procent af vore vandboringer. Må jeg supplere med nogle nyttige oplysninger:

  • Det europæiske Fødevareagentur fortæller, at glyphosat er et sikkert produkt, der hverken – som ofte påstået – forårsager kræft eller er til skade for reproduktion.
  • Det er langt mere miljø- og klimarigtigt at bekæmpe ukrudt og sikre sunde fødevarer med glyphosat end ved at pløje, harve, bruge diesel og lave traktose.
  • Fordi vi har glyphosat, har landbruget på få år ustøttet kunnet omlægge 500.000 hektar til pløjefri drift, hvilket både sparer diesel og muliggør CO2-lagring i jorden. Det har taget 40 år og kostet ekstra milliardstøtte at nå 300.000 hektar med økologi, som pga mindre-ydelse kræver ekstra jord. Ved optimal dyrkning kunne 100.000 hektar tages ud af drift.
  • Vi får drikkevand fra knap 6.000 boringer. Når en boring må lukkes pga for højt giftindhold, er årsagen generelt ikke længere rester af pesticider fra markdrift. I dag er synderne primært punktforureninger samt DSB’s tidligere brug af ukrudtsmidler og vandværkernes eget brug af aktivstoffet BAM omkring boringer.
  • Sprøjtemidlet Spinosad, der må bruges af danske økologer, er 21 gange så giftigt som glyphosat. Italienske økologer, som leverer en stor del af vore supermarkeders frugt og grønt, har et trecifret antal sprøjtemidler til rådighed. Køb dansk, hvad enten du foretrækker økologi eller effektiv produktion baseret på nyeste viden!
  • Grænsen for tilladt pesticidindhold i vort grundvand er en tiendedel milliontedel gram i én liter. Sundhedsgrænsen er 1.000 gange højere! Du skal i 80 år hver dag drikke to liter vand med et indhold på nævnte 0,1 mikrogram pesticidrest for at få et ”gift”indtag svarende til nikotin og tjære i en halv cigaret. Så uheldig er ingen.

Må jeg foreslå myndigheder og medier at flytte en god del af miljø- og grundvandsfokus til a) udsmid af medicinrester, b) brug af husholdningskemi, c) årlig udledning af 35 milliarder liter spildevand, menneskegylle inklusive, uden om vore mange steder for små renseanlæg direkte ud i søer, fjorde og havet samt d) tilførsel til naturen af friktionsstøv fra bildæks møde med olieholdig asfalt.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Aarhus Stiftstidende. Skribenten har sagt god for, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside). 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.