Knud Jeppesen: Jeg føler mig som landbrugsflygtning i mit eget land

Skal vi ikke bare sælge alle de gode fødevarer til udlandet og så lade de ”kloge og lærde” enten sulte eller dyrke deres egen mad?

knud-jeppesen

Af Knud Jeppesen, moderne landmand, Jelling

Replik til Steen Gade og Jørn Jespersen (Jyllands-Posten 9.6.), begge fhv. i en del titler som de så føler giver adgang til at komme med nogle fagligt uvidende og meget negative udtalelser om landbruget.

Trættende at se disse lemmingsagtige udtalelser, hvor det tydeligt ses, at man kopierer andres uvidenhed og håber, det bliver til sandhed efterhånden.

Hov – hvad er mon årsagen?

Mærkeligt, når I nævner, at vandløb, søer og kystvande skal være i god økologisk tilstand i 2027 uden at nævne hovedårsagen til, at de ikke er det (underforstået, at det selvfølgelig er landbrugets skyld).

I de nugældende vandområdeplaner (2015-2021) står der stk. 6.1, at ”ud over fysiske forhold er spildevandsbelastningen en meget væsentlig årsag til, at vandløbene ikke har god økologisk tilstand, og at det skyldes primært spildevandets indhold af organisk stof (lort m.m.)”. Altså 1/3 af alle vandløb er dårlige grundet spildevand! Mon ikke disse fakta bliver slettet i de nye vandplaner? For der er stadig ca. 4.500 overløbssteder med urenset spildevand direkte ud i vandmiljøet, så der er rigtig nok ikke længe til 2027 – vel, hr. Gade, fhv. direktør for Miljøstyrelsen!?

Nu er det også ”in” at udskælde landbrugets ”fagforeninger” for skadelig lobbyvirksomhed, ja, nogle vil endda have forbudt at holde møder med dem. Men hvis de, der arbejder i plovfuren, ikke skal fortælle de ”kloge og lærde”, hvad der foregår ude i virkeligheden, går det da helt galt. Vi har jo set det med minkskandalen: Næsten alle de praktiske tiltag er udført amatøragtigt efter devisen ”os alene vide”. Men når vores miljøminister gang på gang poserer på billeder sammen med DN’s præsident og fremfører DN’s forslag, er det for ”miljøets” skyld. Jeg er så naiv at tro, det også er en slags lobbyvirksomhed.

Landet styres af folk uden erfaring

Efterhånden er vores land drevet af embedsvælde, eksperter, politikere uden nogen ”arbejdsmæssig” erfaring samt bedrevidende folk, der konsulterer hinanden og ”former” fremtiden for alle os almindelige danskere med dokumentation og kontrol-anmas til følge. Man gider ikke lytte til os, der bruger praktisk erfaring og sund fornuft og skal forsøge at drive en virksomhed – eller en skole – eller arbejder i sundhedsvæsenet osv. Vi er altså nogen, der har både udgifter og indtægter og selv skal sørge for, at der bliver til lønnen – og for øvrigt skal der jo også tjenes til alle dem, der så klogeligt vil bestemme, hvordan vi skal drive vores virksomhed. Penge og mad kommer ikke af ingenting!

CO2 er jo en del af fotosyntesen og dermed livsvigtig for al plantevækst. Når man ser alskens indslag og kommentarer, får man nærmest en fornemmelse af, at CO2 er noget frygteligt farligt noget og er med til klodens undergang.

Når det nu er planter, der optager CO2, er det godt, at vi har landbruget til at dyrke alle vore marker. Jo større og sundere planter vi har på markerne, jo mere CO2 optager de.

Først stjæler man vores CO2 – og så skal vi betale afgift af den…

En god velgødet hvedemark optager op til 15 tons CO2 på det, der svarer til en fodboldbane. Men alt det opsamlede CO2 tæller skam ikke som en indtægt for landmanden, for det frigives, når planterne omsættes som mad – siger de lærde. Og så er det altså lige meget, om kornet bruges til at fodre dyr eller laves til brødmel.

Men når landmanden leverer halmen fra kornmarken med den opsamlede CO2 til fjernvarme i byerne, ja, så tæller den pludselig med, og byerne får fordelen af ”CO2-neutral varme”. En af de få handler, hvor den, der køber en vare, også får indtægten for varen. Undtagen lige andre landmænd, der sælger biogas til erstatning for fossile brændsler – landmænd der har solceller eller vindmøller på markerne og sælger grøn strøm – ja, der tæller CO2-besparelsen heller ikke med til landbruget. Nogle meget ”kloge vismænd” mener, at hele verden reddes af Danmark ved, at vi skal betale afgift af disse CO2-”forureninger”.

Så står tåbelighederne da virkelig i kø: Først ”stjæler” de vores CO2, og så skal vi betale afgift af det bagefter.

Dåsepant-syndromet om igen

Gad vide, om disse vismænd aldrig har oplevet ”dåsepantsyndromet” i grænselandet. Altså: Man laver en masse øl og sodavand i Fredericia, fylder det på 1000-vis af lastbiler og kører lige over grænsen til Tyskland og læsser dem af. Så kører 100.000-vis af danskere ned med biler og trailer og henter det hele hjem igen. Ca. 1 mio. dåser om dagen! Klimafjendtligt i den grad. Fordi nogle ”kloge” folk har bestemt, at vi har pant på dåser, og det har naboerne så ikke. Vel de samme mennesker, der råber op om, at vi skal handle lokalt! Nu foreslår man så CO2-”pant” på dansk kød og mælk, men ikke på udenlandsk, ufatteligt at man skal være praktisk ”ekspert” for at kunne se det tåbelige i det. Så skal der så også være plads til kød og mælk i bil og trailer.

I skriver også:

Dertil kommer, at lokalområderne hjemsøges af tung trafik – store traktorer og lastbiler – og ofte må døje med mange ulemper lige fra grønskede carporte til nærhed af marker, der ofte sprøjtes og støver ved høst”. Hallo – hvor uvidende har man lov til at være? Hvis traktorerne ikke skulle være på landet, hvor så? Og nu vil man så nok også forbyde, at det støver i høst, eller må vi kun høste i regnvejr? Lastbilerne kører altså sunde fødevarer ind til dem i byen – skal de stoppe med det? I glemte for øvrigt at brokke jer over, at det også kan lugte af gylle.

Når man læser sådan en gang populistisk vrøvl og manipulerende skræmmebilleder om høst, der støver, traktorer på landet, ligegyldighed i forhold til dem, der er beskæftiget i udkantsdanmark, ”betonsocialisme” på markedsvilkår, ja så tænker jeg virkelig over, om vi ikke bare skal sælge alle de gode fødevarer til udlandet og så lade de ”kloge og lærde” enten sulte eller dyrke deres egen mad.

Fornærmelser fra mennesker uden faglig indsigt

For denne udstilling af hårdtarbejdende landbrugsfamilier som nogen, der ødelægger den natur og de lokalsamfund, som vi er en stor del af, føler jeg i den grad er fornærmende. Tænk sig, selvom vi dyrker nogle af de bedste, mest miljø-og klimavenlige fødevarer i verden, skal man betragtes som ”landbrugsflygtning” i sit eget land af nogle, der er både fhv. og nuværende MF’er uden skyggen af faglig indsigt i det, de udtaler sig om.

Pinligt!

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Morgenavisen Jyllands-Posten, du kan se avisens onlineversion via linket HER. Det indlæg, der reageres på, kan du læse HER. Skribenten er æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top