Ulovligt spildevand i Vejen?

Knud Jeppesen opfordrer sydjysk kommune til at politianmelde det lokale forsyningsselskab for at forurene vandløbene

knud-jeppesen-2

Af Knud Jeppesen, landmand, Tørringvej 30, 7300 Jelling

Som landmand står vi tit på ”skud” for, at vi udleder for mange næringsstoffer til det omgivende samfund, og at vi ikke har styr på data.

Når jeg så ser artiklen 14. juni i JydskeVestkysten, hvor Martin Boye (LA) gør opmærksom på store problemer med spildevandshåndteringen i Vejen Forsyning og dermed Vejen kommune – ja, så er det utilfredsstillende, at de, der stiller krav og kontrollerer os andre, ikke selv har styr på det.

Landbruget får skylden

Jamen, er det ikke bare for at flytte fokus væk fra landbrugets del af udledningerne? Nej, det er faktisk omvendt.

I Danmark har vi nogle målinger og modelberegninger for, hvor mange næringsstoffer hele landet udleder til vandmiljøet. Den samlede udledte mængde, man derved kommer frem til, fratrækker man så det, der udledes fra skove, natur, parker og punktkilder, som er industri, dambrug og spildevand. Og vupti – så må resten komme fra landbruget.

Vejen Kommune er ikke enestående…

Når så f.eks. Vejen de seneste fem år har indberettet, at de kun udleder 5000 m3 urenset spildevand, og de reelt udleder 630.000 m3 om året – ja, så kan de fleste nok regne ud, at den voldsomme mængde bliver tillagt landbrugets udledning. Så derfor har vi reelt været ude at plante unødige efterafgrøder med en masse omkostninger til følge, fordi kommunen bare har lukket deres lort direkte ud i vandmiljøet.

Det er foregået sådan i de fleste kommuner i rigtig mange år. Og som miljøministeren plejer at sige: ”Det må vi se på, om det ikke skal ændres”. For Miljøstyrelsen har ingen sanktionsmuligheder over for kommunerne – så de kan bare fortsætte, uden der sker noget.

Sådan er de lokale tal

Det værste er, at kommunerne giver sig selv tilladelse til overløb, selv skal kontrollere og selv skal tage prøver fra renseanlæggene. Og Vejen har 210 steder rundt i hele kommunen med regnbetingede udløb – og ministeren har lige pointeret, at der skal være en tilladelse til samtlige overløbssteder. For i § 27 i Miljøbeskyttelsesloven står, at der er ”et generelt forbud mod at tilføre vandmiljøet forurenede stoffer, uden der er en tilladelse”.

Jeg har søgt aktindsigt i, hvor mange tilladelser Vejen Forsyning så har, og har fået oplyst, at man kun har ni stk. i hvert fald ud af de 56 steder fra fælleskloakeringen, hvor der ledes urenset spildevand direkte ud i vandløb. Så 47 steder er uden tilladelse og dermed ulovlige. Når så Vejen kommune farer frem med at politianmelde borgere med eget renseanlæg, fordi kommunen mener, at borgerne forurener – ja, så må kommunen vel også politianmelde Vejen Forsyning for at forurene vandløbene alle disse steder uden tilladelse. Alt andet er da at forskelsbehandle folk.

Kommunen tjener penge på at forurene

Kommunerne betaler kun afgift af de næringsstoffer og organisk stof, som de udleder fra renseanlæggene. Så de 630.000 m3, der løber ”ved siden af” om året, er reelt gratis og sparer kommunen for både kapacitet til at rense og afgift af det, der skulle renses. Så kommunen ”tjener” penge på at forurene, endda selvom borgerne vel har betalt for at få det hele renset?

Det er så det, Vejen Forsyning udtaler, at de ”har godt styr på”.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev på dagbladet JydskeVestkystens hjemmeside, dén version kan du læse via linket HER. Skribenten er æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top