Har de rød-grønne en anden dagsorden?

Udtagning af landbrugsjord hjælper ikke drikkevandet, så hvad er den virkelige årsag til, at man vil det, spørger Jørgen Brønd

Jørgen Brønd hos BL

Af Jørgen Brønd, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Thyrasmindevej 5, 8700 Horsens

Bekymringspartierne har sat fokus på drikkevandet. De vil lave rent grundvand i nye grundvandsparker, hvor man samtidig etablerer økologisk landbrug, natur og skov. Problemet er bare, at der ikke er fagligt belæg for sådanne nye parker.

Og som altid, når Danmarks Naturfredningsforening er involveret, er det ikke den faglige debat, der er i højsædet – men udtagning af landbrugsjord, altså begrænsning af vores fødevareproduktion. Det er den samme sang vi hører, når det gælder klima, biodiversitet, miljø – og nu altså drikkevand: Begræns det selvstændige, effektive fødevareproducerende landbrug.

Rent drikkevand under markerne

Landbruget har dyrket rent grundvand i årevis. Ingen drikkevandsboringer er sløjfet på grund af anvendelse af planteværnsmidler på dyrkningsfladen. Alligevel er det mantraet for Danmarks Naturfredningsforening og deres proselytter i de politiske partier: Begræns landbruget.

86 af de 97 sløjfede boringer skyldes brugen af BAM. Det er et totalukrudtsmiddel, der f.eks. blev anvendt på: vandværksgrunde, jernbaneområder, vejområder, ved offentlige bygninger (skoler, hospitaler, idræts-anlæg, parker mv.), udenoms arealer ved boligforeninger, landbrug og enfamiliehuse, kirkegårde, planteskoler, plantager mv. Men ikke på dyrkede arealer. Resten af de sløjfede boringer skyldes stort set forurening fra punktkilder.

Der må altså ligge en anden dagsorden på bordet, når Danmarks Naturfredningsforening i alliance med vandværker og Folketingets røde partier nu igen har fløjtet til kamp for at begrænse landbrugets arealer.

Udtagning af landbrugsjord hjælper jo ikke på drikkevandet. Det er tom retorik.

Minimale mængder

Den mængde rester af pesticider, vi danskere risikerer at indtage med drikkevandet, er væsentligt lavere end den mængde, der svarer til gift i en halv cigaret… på 80 år, hvis man hver dag drikker to liter vand med det maksimalt tilladte indhold af pesticidrester.

Sagt på en anden måde: Der er i gennemsnit ca. 0,03 milliontedel g pesticider og nedbrydningsprodukter pr. liter i det danske drikkevand. Det betyder, at 5,8 mio. danskere tilsammen drikker omkring 0,35 gram pesticider om dagen. Den sundhedsmæssige påvirkning af de 0,35 gram svarer til mindre end en akvavit på to centiliter – til deling mellem 5,8 mio. mennesker.

Intensiveret, ressourceoptimeret landbrug optager flere næringsstoffer og CO2 end økologien – samtidig med det efterlader mulighed til større arealer til biodiversitet. Lad landbruget fortsætte med at dyrke rent drikkevand – det er ude på landet, det rene drikkevand findes. Og her er vi multifunktionelle: Vi dyrker gode og sikre fødevarer og passer på drikkevandet. Det skal vi fortsætte med. Stop udtagning af fødevareproducerende jord.

Scroll to Top