Klimaeffektiv landbrugsproduktion

Det er effektiv produktion, der skal hjælpe klimaet. Man skal se problemstillingen globalt og ikke gennem osteklokkesynspunkter, mener næstformand i Bæredygtigt Landbrug

Jørgen Brønd hos BL

Af Jørgen Brønd, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Thyrasmindevej 5, 8700 Horsens

FN’s nye klimarapport er på mange måder dyster læsning – men også vigtig læsning. Menneskeskabte klimaforandringer er et ganske alvorligt problem, lyder det. Denne nye rapport fra IPCC handler ikke om løsningsforslag, men opsummerer situationen som den ses igennem videnskabelige rapporter – løsningsforslag kommer i senere rapporter.

Straks efter offentliggørelsen kom de letbenede, politiserende løsningers talsmand til mikrofonen. Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding fortsatte her sine angreb på landbruget. Hun betragter fortsat Danmark ud fra et osteklokkesynspunkt og sagde forudsigeligt, at dansk husdyrproduktion skal minimeres, at landbrugsjord skal tages ud af drift og der skal lægges CO2 afgifter på landbruget.

Det er rigtigt, som Maria Reumert Gjerding siger, at naturen med fotosyntesen er særdeles væsentlig til at optage CO2. Men hun glemmer, at her er landbruget en del af naturen. De intensivt dyrkede marker er supereffektive til at opsuge CO2. En del CO2 udledes igen, når afgrøderne forbruges – men fødevarer skal vi vel have. Og en god velgødet jord oplagrer også CO2. Afgrøder anvendt til brændsel fortrænger samtidig fossil energi – det vil sige, at afgrødernes substitutions-effekt forstærker den positive klimaeffekt af fotosyntesen.

Sats på det effektive

Dansk husdyrbrug er et af de mest klimavenlige i verden. Efterspørgslen på kød er stærkt stigende – det gavner således ikke verdens klima, at Maria Reumert Gjerding vil spænde ben for dansk husdyrproduktion. Hvis dansk landbrug lukker ned for kødproduktionen, vil denne produktion – som følge af efterspørgslen – genopstå andre steder med øget klimabelastning til følge. Er det mon det Danmarks Naturfredningsforening ønsker – og er det så for klimaets skyld?

CO2-afgifter vil fordyre produktionen – og gøre det endnu sværere at få råd til den nye teknologi, der skal få CO2-udslippet ned. CO2-afgifter vil simpelthen tage luften ud af landbrugets økonomi og spænde ben for en dynamisk tilpasning. En tilpasning, der allerede er i gang med hensyn til reduktion af udledningen af CO2 fra husdyrproduktionen og anvendelse af biogas, der kan opgraderes til naturgasnettet. Hertil kommer, at kun meget få lande producerer landbrugsprodukter med så lavt et klimaaftryk pr. kg vare som i Danmark.

Politikerne har forskellige værktøjer, når de skal udvikle et samfund: Stimuli virker – afgifter giver et statisk samfund – hvorfor spænde ben for udvikling, som DN-præsidenten vil? Hvorfor ikke fremme et produktivt, effektivt CO2 opsamlende og CO2 effektivt dansk landbrug – til glæde for verdens klima.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.