Bæredygtigt Landbrug om blåt udspil: Et skridt i den rigtige retning

Også de borgerlige partier bør imidlertid forholde sig til de negative konsekvenser af at udtage landbrugsjord, lyder det fra faglig direktør Jørgen Evald Jensen

logo-softshelltoej-logo-bl-3

Folketingets fem borgerlige partier skal have ros for at forstå landbrugets udfordringer og forsøge at trække en kommende landbrugsaftale i den rigtige retning. Til gengæld bør blå blok holde sig for god til at italesætte udtagning af landbrugsjord som et mirakelmiddel i klimakampen.

Sådan lyder konklusionen fra Bæredygtigt Landbrugs formand Peter Kiær samt foreningens faglige direktør Jørgen Evald Jensen, efter at de fredag morgen har studeret det samlede landbrugs- og klimaudspil fra Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Bakker op om second opinion

”Der er helt sikkert gode takter i de blå partiers udspil – der ganske godt beskriver, hvor dansk landbrug står p.t., og hvor essentielt det er at fastholde en stærk fødevaresektor i Danmark”, siger Peter Kiær.

”Vi er tilfredse med, at man fra borgerlig side anskuer klimaproblematikken fra en global synsvinkel og forlanger en aftale, der fastholder antallet af fødevare-arbejdspladser i Danmark. Bl.a. med krav om kollektive virkemidler i forbindelse med vandplanerne, et nej til flere nyttesløse tiltag på dyrkningsfladen samt ikke mindst en second opinion i forhold til målbelastningen og indsatsbehovet for fjorde og kystvande”, tilføjer BL-formanden.

Husk at afgrøder binder CO2

Til gengæld er Bæredygtigt Landbrug meget lidt imponeret over, at ellers erhvervsvenlige politikere lægger op til at inddrage erhvervsjord – i form af udtagning af lavbundsjord, en idé som også Folketingets borgerlige fløj åbenlyst har forelsket sig i.

”Vi skal fastholde – ikke udtage – landbrugsjord i Danmark. Der findes ingen dokumenteret klimaeffekt af en sådan udtagning. Og hvad de blå partier øjensynligt heller ikke forstår, er, at det utvivlsomt vil have en negativ virkning at nedsætte CO2-optaget på markerne. Afgrøder binder jo CO2, og dansk landbrug spiller derfor en afgørende positiv rolle i klimakampen – hvilket begge fløje på Christiansborg åbenbart har svært ved at forstå”, lyder det fra Jørgen Evald Jensen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

(Ovenstående er også sendt ud som pressemeddelelse. Du kan læse mere om de blå partiers landbrugsudspil i bl.a. Jyllands-Postens artikel HER).

Scroll to Top