Bæredygtigt Landbrug om blåt udspil: Et skridt i den rigtige retning

Også de borgerlige partier bør imidlertid forholde sig til de negative konsekvenser af at udtage landbrugsjord, lyder det fra faglig direktør Jørgen Evald Jensen

logo-softshelltoej-logo-bl-3

Folketingets fem borgerlige partier skal have ros for at forstå landbrugets udfordringer og forsøge at trække en kommende landbrugsaftale i den rigtige retning. Til gengæld bør blå blok holde sig for god til at italesætte udtagning af landbrugsjord som et mirakelmiddel i klimakampen.

Sådan lyder konklusionen fra Bæredygtigt Landbrugs formand Peter Kiær samt foreningens faglige direktør Jørgen Evald Jensen, efter at de fredag morgen har studeret det samlede landbrugs- og klimaudspil fra Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Bakker op om second opinion

”Der er helt sikkert gode takter i de blå partiers udspil – der ganske godt beskriver, hvor dansk landbrug står p.t., og hvor essentielt det er at fastholde en stærk fødevaresektor i Danmark”, siger Peter Kiær.

”Vi er tilfredse med, at man fra borgerlig side anskuer klimaproblematikken fra en global synsvinkel og forlanger en aftale, der fastholder antallet af fødevare-arbejdspladser i Danmark. Bl.a. med krav om kollektive virkemidler i forbindelse med vandplanerne, et nej til flere nyttesløse tiltag på dyrkningsfladen samt ikke mindst en second opinion i forhold til målbelastningen og indsatsbehovet for fjorde og kystvande”, tilføjer BL-formanden.

Husk at afgrøder binder CO2

Til gengæld er Bæredygtigt Landbrug meget lidt imponeret over, at ellers erhvervsvenlige politikere lægger op til at inddrage erhvervsjord – i form af udtagning af lavbundsjord, en idé som også Folketingets borgerlige fløj åbenlyst har forelsket sig i.

”Vi skal fastholde – ikke udtage – landbrugsjord i Danmark. Der findes ingen dokumenteret klimaeffekt af en sådan udtagning. Og hvad de blå partier øjensynligt heller ikke forstår, er, at det utvivlsomt vil have en negativ virkning at nedsætte CO2-optaget på markerne. Afgrøder binder jo CO2, og dansk landbrug spiller derfor en afgørende positiv rolle i klimakampen – hvilket begge fløje på Christiansborg åbenbart har svært ved at forstå”, lyder det fra Jørgen Evald Jensen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

(Ovenstående er også sendt ud som pressemeddelelse. Du kan læse mere om de blå partiers landbrugsudspil i bl.a. Jyllands-Postens artikel HER).

3 kommentarer til “Bæredygtigt Landbrug om blåt udspil: Et skridt i den rigtige retning”

 1. Elsemaria C. Andersen

  Det er fuldstændig rigtigt, hvad Bæredygtigt landbrug skriver.
  Sikke en vildledelse Folketinget er igang med.. fakta er: At man vil have jorden taget ud, fordi det er romantisk med søer, vådområder og dampende engarealer, at det giver andet fugle og insektliv. Det er rigtigt. Fakta er også:
  Men at det er i kampen for klimaet, det er en kedelig populistisk udtalelses, der blot har til formål at tale til uvidende men velmenende og mange stemmeberettigede borger. Så mange ufaglige og usaglige udsagn, er desværre blevet til den danske forbrugers virkeligheds billede af klima debatten.
  Det ville være klædeligt om partierne før der laves nye udryddelser i erhvervet blev foretaget en egentlig vurdering, hvor alle de tiltag som landmanden gør, hvorfor han gør det og hvad han tænker, hans jorde kan bidrage med, blev vurderet.
  Det er landmanden der kender sin jord og som ved, hvad den kan yde. Fakta er:
  At grønne marker der hele tiden optager kvælstof for at vokse, er det landmanden er bedst til.
  Hvor bliver argumentationen for conservation Agriculture af.
  Hvor bliver CO2 optaget ved nyplantet nåleskov eller ved anden stedsegrøn beplantning registreret?
  Hvor medtages dette tal i beregningen af muligheder for at nedbringe klimabelastningen på et landbrug. Vi skal bruge træ og vi skal være klimabevidste og bæredygtige.
  Men at tage lavbundsjorder ud, det har jeg vanskeligt ved at se, hvordan det kan medtages positivt i klimadebatten. Når vandstanden falder i tørre perioder foregår der en reel forrådnelsesproces der udleder ganske betydelige mængder CO2. Hvor i mod en grøn mark eller skov, vil være et vedvarende optag.
  Men hvis dagsordnen er at, man vil tvangs eksproprier landbruget til insekter og natur. Så er det sådan man skal i talesætte dagsordnen. Også er det muligt at lave en vurdering, så almenvellet kan betale prisen for den rettighed. Klimavenligt bliver det stadig ikke af den grund. Men landmanden får erstatning, til betaling af det tab han får.
  Men man kan bagefter stadig ikke kalde det klimavenlig drift. Man kan kalde det miljø og natur, men ikke klimavenligt.
  Hvilke partier tør reelt set være klimavenlig.
  De partier ville støtte en stor og stærk landbrugs produktion med rette arealer taget ud til ny nåletræsskov.

 2. Selvfølgelig skal vi have en stærk fødevaresektor i Danmark, vi bør støtte og sikre forsyningssikkerhed i landet.
  Eksporterhverv må klare sig uden penge fra skatteyderne, Novo, Vestas, Danfoss og Lego mm. bliver jo heller ikke massivt støttet; men må klare sig på deres dygtighed.

  1. Jeg ved godt at det er svært , at forstå “støtte” . Men hvad gør den , den støtte ?
   Den sørger for at holde hånden under de mindst effektive producenter. Jamen så lad dem forsvinde , vil du sikkert sige . Men den gør også noget andet , de mindst effektive , har produktion . Det betyder den sætter markedskræfterne ud ad kraft , og sikrer billige fødevarer . Så har du en Dansk bondes kasket på , ville det være fint , hvis al støtte i hele verden forsvandt , til gengæld , ville forbrugerene , få “lidt mere ” end de fatter ” på prisen”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.