Fødevarer kan blive en mangelvare

Nu nedsætter man produktionen i Europa, uden at tage befolkningens basale behov som føde og varme alvorligt