Kød bliver den nye klimaduks

Politikernes og meningsdannernes heksejagt på kød må stoppe nu, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs faglige konsulent

GF - Jens Lund Pedersen 3 2022

Af Jens Lund Pedersen, faglig konsulent, Bæredygtigt Landbrug, Skovvejen 65, 6640 Lunderskov

Politikernes og meningsdannernes heksejagt på kød må stoppe nu. Det nye tilsætningsstof Bovaer, der netop er blevet godkendt af EU, kan mindske udledningen af metan fra malkekvæg med 30 % og med op til 90 % hos kødkvæg. Det viser, at forskning er løsningen i forhold til landbrug og klima. Tilsætningsstoffet er et vigtigt skridt i retning af at flytte oksekød fra klimaskurk til klimaduks.

Dette er bare det første produkt, der kan reducere metanudledningen fra køer. Der vil komme andre og mere effektive produkter med tiden. Alle prognoser viser, at forbruget af kød vil stige globalt, hvilket næppe kan ændres. Derfor er det meget ensidige fokus i medier og kampagner på at reducere kødspisning en fejl.

Hvis man fra politisk hånd sørger for at implementere forskningen internationalt, vil det betyde store reduktioner i udledningerne af klimagasser.

I dansk landbrug har vi i forvejen reduceret CO2-udledningerne mærkbart de seneste 30 år, selv om forskning i landbrug og klima faktisk har været forholdsvist begrænset. Nu kan vi se endnu et fremskridt.

Landbruget er helt sikkert en del af løsningen på klimaudfordringen, men det kræver øgede investeringer i forskning på området. Det er vejen frem.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i dagspressen samt i landbrugsmedierne, du kan eksempelvis læse Effektivt Landbrugs og Maskinbladets tekster HER og HER, Skive Folkeblads udgave HER, JydskeVestkystens variant HER samt Vejle Amts Folkeblads hjemmesideversion via linket HER. Også den systemkritiske hjemmeside Indblik bringer læserbrevet i linket herunder).

Opinion: Kød bliver den nye klimaduks

Scroll to Top