Lad Bæredygtigt Landbrugs vandløbsteam hjælpe dig 

Det kan være en fordel med både en biolog og en jurist ind over sagen, når den enkelte landmand har en vandløbs-tvist med eksempelvis kommunen 

Oskar Møller 2

Af Oskar Verdoner Møller, stud.jur., Bæredygtigt Landbrug 

Det er ikke en nyskabelse, at Bæredygtigt Landbrug arbejder målrettet med problemerne i og omkring de danske vandløb. Vi har eksempelvis adskillige steder haft held med at få renset op i områder, hvor oversvømmelser ellers havde forhindret landmandsdrift. 

Men i 2021 oppede vi indsatsen en smule mere og sammensatte et vandløbsteam bestående af biologisk og juridisk kunnen. Medarbejdere med henholdsvis en biologisk og juridisk uddannelsesmæssig baggrund arbejder nu i højere grad tæt sammen om at finde og udfordre de vandløbsproblematikker, som danske landmænd kæmper med.   

Stærkere fokus og større faglighed  

Som landmand kender du måske problemstillingen, at der er så mange ting, der kræver fokus i det daglige, at det kræver en beslutning at fokusere særligt på et område for at skubbe til tingene.

Nu er det ikke sådan, at Bæredygtigt Landbrug alene har ét fokusområde, men vi har valgt særligt at sætte fokus på vandløbsområdet – og vi kan allerede nu mærke, at det giver pote.

Ved at oprette et såkaldt ”vandløbsteam”, der – ved siden af de mangeartede daglige opgaver – sammen fagligt fokuserer på vandløbsområdet. Når flere forskellige kompetencer bringes i spil om et emne, bliver alle klogere og på den måde også bedre i stand til at tackle de udfordringer, der er på området. Konkret betyder det, at såvel biologer som jurister i fællesskab bliver klogere, når de understøtter hinanden, og det særligt med fokus på regulering og vedligeholdelse af de danske vandløb.  

Både konkrete og overordnede vandløbssager 

En konkret vandløbssag kan se ud på mange måder og behandles derfor fra forskellige vinkler af vandløbsteamet.  

En konkret vandløbssag begynder typisk med en henvendelse fra et berørt medlem, der – som så mange andre lodsejere – oplever, at kommunen ikke fører tilsyn med og vedligeholder et offentligt vandløb i overensstemmelse med vandløbsregulativet. Her er det ofte nødvendigt at få Bæredygtigt Landbrugs vandløbsteams kompetencer på banen, hvor biologen er med til at fastsætte de faktiske forhold og afstemme disse med regulativbestemmelserne, samtidig med at de juridiske medarbejdere indleder en drøftelse (og ofte kamp) med de lokale vandløbsmyndigheder. Vi oplever samtidig, at jo større erfaring og kompetence inden for området, jo nemmere bliver det at gøre medlemmets rettigheder gældende, og eksempelvis få kommunen til først at erkende, at der er et problem, for herefter at løse det.

Hvis en sag ikke går så nemt som ved forhandlingens magt på baggrund af klare faglige argumenter, er vandløbsteamet heller ikke bange for at bistå i forbindelse med en klagesag eller måske ligefrem en retssag. Ovenstående er et eksempel på en konkret sag, men hos Bæredygtigt Landbrug arbejder vi også overordnet med vandløbssager. 

Et udsnit af de problemstillinger, vi typisk skal forholde os til, når vi behandler konkrete vandløbssager: 

  • Manglende eller mangelfulde tilsyn af offentligt vandløb. 
  • Manglende vedligeholdelse (grødeskæring/oprensning) af offentligt vandløb. 
  • Omklassificering af vandløb fra offentligt til privat vandløb. 
  • Ugyldige regulativbestemmelser. 
Eksemplet med vandløbssager på et overordnet niveau 

Det kan nogle gange være nemmere at få kommunen til at opfylde sine forpligtelser i en konkret vandløbssag, hvis vi i forvejen har en dialog om deres myndighedsudøvelse på et overordnet plan. Der er derfor et element af strategisk snilde ved løbende at eftertjekke kommunernes overholdelse af reglerne, hvorved kommunens forvaltning også bliver opmærksom på, at der rent faktisk er nogen, der holder øje med dem (når nu ingen andre gør det).  

Der er flere steder, hvor Bæredygtigt Landbrug har fundet det nødvendigt at kontrollere kommunen, men de primære overordnede kontrolområder er nok manglende efterlevelse af gyldige vandløbsregulativer eller slet og ret manglende tilstedeværelse af gyldige vandløbsregulativer.  

Står du med en konkret vandløbssag? 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har en konkret sag. Og hvis du møder os ude i landet, er du mere end velkommen til at spørge efter vandløbsteamet og få en snak om de udfordringer, du måtte opleve på området.  

På den kommende generalforsamling i Bæredygtigt Landbrug – på Bygholm Landbrugsskole i Horsens på onsdag den 16. marts – kan du møde vores vandløbsteam og læse mere på en uddelt flyer. Du kan læse flyerens budskab HER. 

Scroll to Top