Vandområdeplanerne 2021-2027: Guide til dit høringssvar!

Bæredygtigt Landbrugs medlemmer opfordres til at indgive høringssvar, der kan få betydning ved indsigelser og et eventuelt retligt efterspil

nyhedscover_fjorden_m_valmuer_

Af Nikolaj Schulz, chefjurist, og Oskar Verdoner Møller, stud.jur., Bæredygtigt Landbrug

Denne juridiske artikel er en guide og må aldrig træde i stedet for konkret juridisk rådgivning, ligesom indholdet er vores juridiske fortolkning af gældende regler og vilkår.

Husk, at du som medlem af Bæredygtigt Landbrug altid kan rette henvendelse til os for konkret juridisk rådgivning vedrørende høringssvar til vandområdeplanerne her i forsommeren 2022.

Hvad kan du give høringssvar til, og hvad er deadline?

Vi håber, at du vil komme med høringssvar til de kommende vandplaner – særligt hvad angår dine lokale forhold (vandløb, søer, osv.). Hvis du har lyst, så læs videre, for denne artikel er en hjælp, så det bliver lettere for dig at indsende dit høringssvar.

Vi anbefaler generelt medlemmer af Bæredygtigt Landbrug at indgive høringssvar til de kommende vandområdeplaner, hvis du har et område, der bliver berørt – hellere én gang for meget, end én gang for lidt – det kan nemlig have betydning ved efterfølgende indsigelser og et eventuelt retligt efterspil, hvis det kommer så vidt.

Det skal siges, at Bæredygtigt landbrug indsender et generelt høringssvar til vandområdeplanerne, men vi kan ikke favne lokale forhold – derfor er det vigtigt, at du også indsender.

NB! Fristen er den 22. juni 2022.

Sådan sender du dit høringssvar

En anbefaling herfra er, at du starter med at se vores videoguides og de øvrige onlineværktøjer som du finder herunder.

Når du er bekendt med, hvad du ønsker at indgive høringssvar til, kan du sende dit høringssvar til Miljøministeriet på to måder online:

  • Via Miljøministeriets digitale høringsværktøj.
  • E-mail til Miljøministeriet.

Vi har været i dialog med Miljøstyrelsen vedrørende indgivelse af høringssvar, og selvom du juridisk har ret til at indgive dit høringssvar pr. mail, skal du være opmærksom på, at der kan være en række ulemper ved et e-mail-svar. Den største ulempe er formentlig, at Miljøministeriets systemer til journalisering af indkomne svar ikke er indrettet til modtagelse af svar pr. mail, og en risiko er derfor, at dit svar efterfølgende kan være svært at fremsøge.

I erkendelse af, at det digitale høringsværktøj hos Miljøministeriet for nogle af vores medlemmer kan virke som en uoverskuelig omgang at benytte, har Miljøstyrelsen stillet to direkte telefonnumre til rådighed for vores medlemmer, disse personer skulle kunne guide til indgivelse af svaret.

Du kan ringe til Miljøstyrelsens medarbejdere:

  • Sanne: 93 58 81 22.
  • Kamilla: 23 41 36 97.
Videoguides fra Bæredygtigt Landbrug

Vi har for nemheds skyld lavet et par videodemonstrationer af Vandplandata.dk og MiljøGIS udgivet af Miljøstyrelsen under Miljøministeriet, så det forhåbentlig er nemmere for dig som medlem at indgive dit eget høringssvar.

Video vedrørende vandplandata.dk:

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

Video vedrørende MiljøGIS:

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

Vi foreslår, at du som minimum har følgende med i dit høringssvar

Indholdet af høringssvar varierer, alt efter hvad afsenderen ønsker at komme bemærkninger til, derfor anbefaler vi generelt følgende til dit høringssvar:

  • Dit navn og adresse.
  • Tydelig angivelse af, hvilke(t) vandløb, sø, kystvande eller grundvand dit høringssvar omfatter.
  • Hvorfor du har interesse i netop dette område i vandområdeplanerne.
  • F.eks. fordi du har en mark, der afvander til et vandløb, der er målsat, og fordi de planlagte indsatser for vandløbet i vandområdeplanerne vil få en negativ indvirkning på dine arealers afvandingsmæssige forhold.
Onlineværktøjer du som lodsejer kan benytte:
Det offentliges videovejledning

Miljøministeriet har lavet en videoguide til VP3 høringsværktøj, som vi har valgt at linke til herunder:

*Kilder:

MiljøGIS: https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021

Samlet høringsmateriale: https://mim.dk/natur/vand/vores-vandmiljoe/hoering-af-vandomraadeplaner/

Vandplandata.dk: https://vandplandata.dk/vp3hoering2021/vandomraade

MIM: https://hoering-vp3-2021.hoering.mfvm.dk/Menu.aspx?valgtedokument=1843

(Artiklen er senest opdateret den 16. maj 2022. Vi tager forbehold for fejl. Alle rettigheder forbeholdes Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug).

Scroll to Top