Juridisk sejr: Bæredygtigt Landbrug får afregistreret § 3-marker

Efter at Bæredygtigt Landbrug gik ind i sagen, erkender Vesthimmerlands Kommune nu, at tre marker, der var registreret som § 3, alligevel ikke er omfattet

Oskar Møller 1

Bæredygtigt Landbrug har del i en sejr i sagen om en nordjysk landmand, som alligevel ikke forbydes at sprøjte, gødske og omlægge sine arealer.

Inden landmand Leif Vestergaard, landboforeningen Agri Nord og til sidst Bæredygtigt Landbrug gik ind i sagen, havde det tidligere Nordjyllands Amt fejlagtigt registreret tre af markerne som § 3-beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelsesloven.

I en ny afgørelse erkender kommunen nu, at det har været en fejl at lave en vejledende registrering af markerne som § 3-arealer, fordi arealerne ”er blevet omlagt for ofte før og efter 1992 til at være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3″.

Og det tilføjes:

“§ 3-registrering slettes.”

Du kan herunder se et før- og efterbillede af de nu afregistrerede § 3-arealer.

Før afregistreringen.

Efter afregistreringen.

Landmand Leif Vestergaard er lettet over § 3-afgørelsen, men undrer sig over, at amtet overhovedet havde registreret hans marker som § 3 i første omgang, og at kommunen fastholdt denne vurdering, da han jo ofte har omlagt netop disse arealer.

Store konsekvenser

Niels Thordal-Christensen fra Agri Nord siger:

“Jeg blev kontaktet af Leif Vestergaard angående hans græsmarker langs med Lerkenfeld å. Arealerne var registreret som § 3-beskyttet kultureng, hvilket indtil da havde stemt fint overens med Leifs drift af arealerne. Problemerne opstod med den kommende lovændring i naturbeskyttelsesloven, hvor omlægninger, gødskning og sprøjtning af § 3-arealer skal ophøre. Denne lovændring ville derfor have store konsekvenser for driften på Leifs ejendom”.

Driften på markerne har altid været græs, til græsning og slæt. Arealerne er blevet gødet og omlagt med grønkorn efter behov, og når det var muligt.

Landmand foreslog at kontakte BL

”Leif og jeg lavede derfor et brev til Vesthimmerlands Kommune, hvor vi beskrev arealernes driftshistorik ud fra gamle markplaner, luftfotos og udsagn, da vi ikke mente, at markerne var beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Vi havde efterfølgende en del skriveri frem og tilbage med Vesthimmerlands Kommune, og til sidst en besigtigelse. Besigtigelse var i det tidlige forår, hvor arealerne var meget våde, og der endnu ikke var meget flora på markerne. Besigtigelse talte derfor ikke nødvendigvis for vores sag, grundet fugtighedsforholdene. Selv om vi mener, at vi havde belæg for at få arealet afregistreret, følte vi ikke, vi kom 100 % igennem med vores argumenter til kommunen. Sagen gik lidt i stå. Leif forslog derfor at kontakte Bæredygtig landbrug og høre, om de kunne give en hånd med”, fortæller Niels Thordal-Christensen.

”Det, jeg ser som det problematiske i en sag som denne, er, at marker som disse er registreret som kultureng i et kortprogram, som landmanden alligevel ikke benytter sig af. Således opdager mange landmænd slet ikke naturbeskyttelsen”, tilføjer han.

Først ændringer efter intensiv opfordring

Hos Bæredygtigt Landbrug undrer den juridiske afdeling sig over de gentagne vejledende § 3-registreringer:

”Men vi glæder os over, at Vesthimmerlands Kommune godt kan se sine egne fejl – og ikke mindst rette dem – dog på intensiv opfordring af flere parter”, som stud.jur. Oskar Verdoner Møller formulerer det.

Hvis du vil blive lidt klogere på det med § 3-arealer, kan du læse mere i artiklen Naturbeskyttelsesloven § 3: Landmandsguide med gode råd.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top