Landbruget skal ikke have flere afgifter og byrder

Vi er bekymrede for dansk landbrugs udvikling, når vi kigger på de fleste partiers politiske intentioner, skriver en gruppe landmænd og folketingskandidater

Mark med traktor

Af Bent Juul Sørensen, landmand, Fyns Storkreds, Christian Wibholm, landmand, Sjællands Storkreds, og Erik Poulsen, landmand, Østjyllands Storkreds, alle folketingskandidater for Danmarksdemokraterne

Landbruget og dets følgevirksomheder producerer og leverer fødevarer af høj kvalitet til både ind- og udland, bidrager med arbejdspladser i landdistrikterne og er samlingspunkt for mange lokalsamfund.

Her i Danmarksdemokraterne er vi bekymrede for dansk landbrugs udvikling, når vi kigger på de politiske intentioner, den overvejende andel af de borgerlige politiske partier har.

Nemlig et ønske om at regulere landbruget endnu mere, og, endnu værre, for nogle af de røde partier, en delvis eller hel afvikling.

Helt forkert kurs

Vi, i Danmarksdemokraterne, mener for det første, det er en helt forkert kurs at tage i den grønne omstillings navn, og for det andet, at der ikke er foretaget en ordentlig konsekvensberegning af de tiltag, de fleste borgerlige partier støtter op om.

Tag for eksempel forslaget om en CO2-afgift på landbruget. Konsekvensen vil være:

 • Op mod 36.000 arbejdspladser i landbruget og fødevaresektoren vil forsvinde på landsplan. Og her specielt i yderområderne.
 • Vores fødevarer vil blive væsentligt dyrere.
 • Produktionen vil blive flyttet til Polen og andre østeuropæiske lande. Med andre ord: Vi ændrer ikke noget på det overordnede CO2-problem, men vi flytter bare problemet.
 • Yderdistrikterne vil miste en meget vigtig ressource i form af arbejdspladser og et samlingspunkt, så de områder bliver endnu mere tyndt befolkede.
 • De små håndværksvirksomheder vil miste en masse opgaver, som landbruget i dag er leverandør til.
 • Landbruget er indirekte leverandør af en masse arbejdspladser i landkommunerne til de mange følgeerhverv, der findes i både fødevaresektoren og hos dem, der direkte samarbejder med landbrugene. De vil også blive pressede.

Vi er nødt til at få politikerne og dele af den danske befolkning til at forstå, at landbruget, for det første, allerede er godt i gang med en grøn omstilling, og, for det andet, skal udvikles og støttes i alt det gode, der allerede sker ude på gårdene og i følgevirksomhederne. Med andre ord: Landbruget skal ikke have flere restriktioner og afgifter, som tager ressourcer fra udvikling og tager fokus fra de både kortsigtede og langsigtede omstillinger.

Modellen findes simpelthen ikke

Vi vil gøre opmærksom på de store udfordringer, der er med at regulere biologiske processer i landbruget med afgifter. Der findes ikke en model, som vil kunne laves, så den ikke skævvrider og rammer forkert. Uanset hvilken økonomisk regulering man laver, vil den sandsynligvis kunne berige nogle, mens andre bliver sat fra gård og hjem. Og den virkning vil man først se i bagklogskabens klare lys, hvor konsekvenserne er irreversible.

Hos Danmarksdemokraterne vil vi helt konkret støtte landbruget ved:

 • At aktivt modarbejde de politiske partier, som vil lukke halvdelen af dansk landbrug og indføre nye afgifter/restriktioner.
 • At der politisk bliver arbejdet aktivt på at afskaffe rigide regler og bureaukrati.
 • At man politisk arbejder på at sænke arveafgiften, så det er nemmere at lave generationsskifte, og så alle de gode tiltag og den gode udvikling, der allerede er i gang, kan videreføres fra generation til generation.

Danmark har nogle af de bedst uddannede, dygtige og innovative landmænd i hele verden. Dem skal vi passe på.

De danske landmænd er stolte og kompetente mennesker, som passer godt på både deres dyr og jord, og som gerne vil gøre endnu mere for at udvikle landbruget i en positiv retning. Men den politiske retning, den nuværende regering lægger for dagen, gør det enormt vanskeligt for dygtige landmænd at udvikle deres landbrug, fordi der er alt for mange rigide regler og restriktioner.

Understøt i stedet de gode tiltag

Der er mange måder, hvorpå landbruget kan gøres endnu mere klimavenligt. At give flere afgifter og restriktioner er ikke en af dem.

I stedet skal der være ressourcer til at udvikle og understøtte alle de gode tiltag, der allerede er i gang.

 • Lad os få flere ressourcer til udtagning af lavbundsjorde, så vi kan støtte de landmænd, som står klar til at udtage deres jord i klimaets navn.
 • Lad os forske mere i fodersammensætning.
 • Lad os understøtte udviklingen i landbrugene i stedet for at afvikle dem.
 • Lad os bruge endnu mere af landbrugets biomasse, som for eksempel halm til at lave biogas, biodiesel og CO2-neutral varme til fjernvarme.
 • Lad os bruge de nyeste teknologier til at binde CO2 i biokul, så det kan lægges direkte i jorden igen og nære jorden.

De politiske partier, som tror, det vil løse miljøproblemet at give landbruget endnu flere afgifter som CO2-afgifter, har ikke foretaget en ordentlig konsekvensberegning af sådan et tiltag.

Nej tak til afvikling

Landbruget skal, og kan være, en del af løsningen på at afhjælpe hele samfundets CO2-udfordring og samtidig omlægge til en grønnere produktion.

Men det kræver, at vi med det samme stopper med at pålægge landbruget mere administration og flere restriktioner, som ultimativt vil afvikle og slå landbruget ihjel, og i stedet tænker i at udvikle landbruget, så landbrugene kan omstille til grønnere produktion gennem ny teknologi, der allerede findes.

Landbruget skal ikke have flere afgifter, administrative byrder og bureaukratisk bøvl. Det vil slå mange landbrug ihjel.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Effektivt Landbrug, du kan se avisens onlineversion via linket HER. Den førstnævnte skribent er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top