Oprøret mod EU’s plan om at halvere brugen af pesticider ser ud til at bære frugt

Den ansvarlige kommissær virker til at være lydhør i forhold til medlemslandenes protester

marksprøjte-fra-siden-foto-hardi.dk

Et flertal af EU’s medlemslande protesterer som bekendt mod unionens plan om at halvere brugen af pesticider. Og oprøret ser ud til at vinde gehør i kommissionen, hvis man skal tro Maskinbladets seneste omtale.

Den centrale kommissær på området – Stella Kyriakides, som har ansvaret for både sundhed og fødevaresikkerhed – understregede således på et møde med EU’s ministerråd, at hun er villig til at imødekomme ønsket og dermed enten forsinke eller helt kortslutte processen:

”Det her var aldrig et ‘take it or leave it’-forslag. Gennem alle diskussioner har vi været åbne for at finde løsninger og veje fremad”, lød det i hendes tale.

Det forslag fra EU-Kommissionen, som et flertal af medlemslande opponerer mod, går på at mindske brugen af kemiske pesticider med 50 procent inden 2030. Konsekvenserne ved lovforslaget bør ifølge medlemslandene granskes yderligere, da den eksisterende analyse blev lavet før krigen i Ukraine og dermed ikke tager højde for landbrugets aktuelle vilkår. Eller sagt med andre ord: Krigen har øget fødevare- og energikrisen, og det er måske pludselig ikke så smart at stække intensivt landbrug…

Du kan se mere i Maskinbladets dækning HER.

Om de nævnte protester kan du læse mere i artiklen fra Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside herunder.

Hov, det er måske alligevel ikke en god idé at halvere brugen af pesticider…

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

1 kommentar til “Oprøret mod EU’s plan om at halvere brugen af pesticider ser ud til at bære frugt”

 1. Med al respekt er det ikke EU medlemslande men konventionelle landbrugere i EU der er modstandere af mindre pesticidforbrug.
  Det bliver nok svært at finde flertal blandt EU borgere for at opretholde det nuværende forbrug når allerede 1,1 mio EU borgere har stemt for et forbud mod Glyphosat.

  Det er nærliggende at der er lige så stor eller større modstand mod mange andre sprøjtegifte. Fortsat dansk dispensation for det i EU totalt forbudte Reglone øger kun modstanden.

  Det er en stakket frist når de der alene høster fordelene af det store forbrug ser ud til at lykkes med at forhale en halvering. Det vil snarere forstærke det stadigt voksende ønske om begrænsninger i giftforbruget.

  Den i landbrugsmedier ofte promoverede påstand om fødevarekrise omfatter ikke hovedparten af de fødevare der produceres i Danmark Polen Tyskland Spanien Holland m.fl. Der er svindende tilslutning til at fylde 4 – 6 kilo sundt planteprotein i dyr for at få et kilo animalsk protein ud og samtidig forurene voldsomt med med blandt andet ammoniak metan og Co2.

  Så længe det foregår i så stort omfang som det er tilfældet i DK er det hyklerisk at tale om fødevarekrise, eller om at være en del af løsningen på klimakrisen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top