Oprøret mod EU’s plan om at halvere brugen af pesticider ser ud til at bære frugt

Den ansvarlige kommissær virker til at være lydhør i forhold til medlemslandenes protester