Forening melder styrelser for svig med landbrugsstøtte

Pengene er ifølge anmeldelsen brugt på ”ideologisk og eksperimentel naturforvaltning med statsgodkendt vanrøgt og udsultning af husdyr bag hegn”

dommerhammer

Debatten om dyrevelfærden – eller manglen på samme – i såkaldte naturnationalparker og lignende projekter har nået nye højder med en konkret anmeldelse.

Det er Foreningen ”Stop vanrøgt af dyr bag hegn”, som forleden, via advokat Per Justesen, har indgivet anmeldelse af Naturstyrelsen (under Miljøministeriet) og Landbrugsstyrelsen (under Fødevareministeriet) til National enhed for Særlig Kriminalitet, for mangeårig omgåelse og svig med EU’s landbrugsstøtte.

Pengene er ifølge foreningen ”brugt på ideologisk og eksperimentel naturforvaltning med statsgodkendt vanrøgt og udsultning af husdyr bag hegn”. Denne forvaltningsform strider ifølge anmeldelsen mod både Danmarks og EU’s lovgivning og har ”afstedkommet ufattelige lidelser” for dyrene i Naturstyrelsens varetægt, bl.a. i Mols Bjerge, i Fussingø og for bisonerne på Bornholm.

Anmeldelsen tager også udgangspunkt i Landbrugsstyrelsens sag mod diverse landbrugere, som ifølge anklagen dermed kunne omgå støtteloft ved med flere CVR-numre at indkassere flere penge, end de var berettiget til. Naturstyrelsen har nemlig selv splittet 17 særskilte enheder med hvert sit CVR-nummer op og har søgt og modtaget landbrugsstøtte på samtlige CVR-numre i stedet for et enkelt.

”I foreningens anmeldelse lægger vi ikke skjul på, at vi betragter det tætte samarbejde mellem Naturstyrelsens ansøgninger og Landbrugsstyrelsens udbetalinger som organiseret, økonomisk svig med EU-midler”, fortæller foreningens talsmand, arkitekt Lene Christensen fra Tappernøje, til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

Også Bæredygtigt Landbrug forholder sig kritisk til statens varetægt af dyr, læs mere om det i eksempelvis pressemeddelelsen herunder.

BL: Statslig dyremishandling skal stoppe straks

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top