Kronik: Et grønt landbrug bekæmper Putin og CO2

Der har i en længere periode været meget fokus på landbruget blandt politikere, medier og debattører. Som moderne landmand er det jeg læser og hører dog yderst grotesk i min verden

knud-jeppesen

Det flyder med nedladende, selvbestaltede floskler og dommedagsprofetier omkring de landmandsfamilier, der bruger deres tilværelse på at lave mad, varme, energi til den øvrige befolkning.

I en arbejdsmæssig stille tid er jeg chauffør på naboens lastbil, der kører halm til Lisbjerg Affaldsforbrænding ”Kredsløb” i Aarhus flere gange ugentligt, fordi de meget fornuftigt supplerer ca. 20 % af deres fjernvarme med varmen fra halm til ca. 300.000 beboer i Aarhus-området. Når vi landmænd høster voress marker for at bjærge kornet til mad og foder, bliver strået tilovers. Det kan så nedmuldes i jorden og forbedre frugtbarheden af markerne, eller det kan samles i store halmballer, og noget bruges til at fodre og strø hos dyrene. Men halmballerne kan også bruges til fossilfri afbrænding i varmeanlæg. Og i Lisbjerg sker det i store mængder. Der skal leveres halm fra mellem 60 og 80 lastbiler OM DAGEN – 5 dage i ugen. Og dette foregår mange andre steder i landet.

Samtidigt er store mængder CO2 bundet i halmen, som frigives ved forbrænding. Og i en tid, hvor enhver politiker, der ønsker genvalg, strøer om sig med trusler om CO2–afgifter, må det blive voldsomt dyrt for dem, der får deres bolig opvarmet med halmvarme? NEJ – det der CO2 har de fuldstændigt styr på, når det drejer sig om det offentlige.

Direkte fra Kredsløbs hjemmeside: ”Mens kornet vokser på marken, optager det CO2. Når halmen bliver forbrændt for at lave fjernvarme, frigiver det den samme mængde CO2 tilbage til luften. Hele processen sker inden for det samme år. Derfor er halm en CO2-neutral energikilde”. Læs lige den igen – for det er logik om biologiske processer!

HURRA – det har landbruget og fagligt vidende folk sagt hele tide,  uden at de ”rigtige eksperter” og ”følende politikere” har villet forstå det. Tænk at nogen med sund fornuft kan foreslå, at landbruget skal betale CO2-”skat” af noget der cirkulerer, men når de så selv får gavn af både varmen og bliver fossilfri – ja så er det dæleme ”skattefrit”. Altså man kan sidde i varmen i Aarhus og kræve, at landbruget skal betale CO2-afgift af den halm, der ikke bruges til varme, samtidig med, at man brænder landmandens CO2 halm af afgiftsfrit. Er der slet ikke andre end mig, der kan se det tåbelige i det? Når jeg i myldretiden er på vej hjem i diesellastbilen fra Lisbjerg, og alle motorveje og indfaldsveje til Aarhus er fyldt med osende biler i kø, glædes jeg over, at folk trods alt kan komme hjem og sidde i sofaen og nyde noget grøn CO2– og fossilfri varme, som jeg har leveret.

I øvrigt bruges en stor del af gyllen fra vores husdyr også til fossilfri og ”CO2-neutral” produktion af varme og strøm i store biogasanlæg. Og heldigvis sammen med en masse organisk affald og madrester fra byerne. Sammen udnytter vi den biologiske proces og cirkulerer næring og CO2. Tænk vi er så godt på vej, at biogas i 2022 har erstattet 40 % af gasforbruget i Danmark. Godt gået. De har primært erstattet fossilgas fra Putins Rusland. Og de visionære ”biogasfolk” kan i løbet af få år dække gasforbruget med 100% biogas. Altså hvis myndighederne giver lov til flere nye anlæg i en fart. Og husk; Biogas kan lagres og produceres i både stille vejr og om natten, når solen ikke skinner.

Når gassen er ”trukket” ud af gyllen, får landmanden de resterende næringsstoffer tilbage som gødning til markerne. Men igen – forbrugerne beholder lige CO2-gevinsten, samtidig med de igen forlanger, at landbruget skal betale afgift af den mængde CO2, der udledes ved produktionen af gyllen. Jamen hallo – findes der slet ikke sund fornuft og retfærdighed længere.

Det samme gælder flis- og træbiomasse, hvor forbrugerne også vælter sig i CO2-neutral energi; Tillige i træ hentet fra udlandet. For vores egne statsskove skal være ”urørte” -dvs. man ødelægger en masse træer og vælter dem rundt i en stor ”skidestak” for biller og larvers skyld. Mens al den CO2, træet har optaget, frigives i store mængder. Selvfølgelig UDEN afgift. Med eksperternes velsignelse. Grotesk!

Så når nu ”kloge og bedrevidende” foreslår at fjerne store dele af husdyrproduktionen, og ”vismænd” opfordrer til, at mindst 20 % af landbruget går konkurs i jagten på CO2 – ja så er der stor risiko for, at maden bliver endnu dyrere, og der vil ikke være så meget gylle og halm til CO2-neutral varme og strøm. Men så må forbrugerne spise mindre, fryse lidt, og spare endnu mere på strømmen.

Måske nogen vil sende en tak til landbruget for lokalproduceret mad, grøn varme, grøn energi, genanvendelse af næringsstoffer og stor CO2-optagelse i vores planter. Lad os nu sammen hjælpe hinanden med at løse fremtidens udfordringer, i steder for tåbelige afgifter, der både bremser udviklingen og fordyrer alles tilværelse unødvendigt. Sammen kommer vi meget længere.

https://www.kredslob.dk/produkter-og-services/fjernvarme/din-varme-og-forbrug/din-groenne-fjernvarme

Indlægget har også været bragt som kronik i Avisen Danmark. Skribenten er æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

Scroll to Top