Nej, du skal ikke være bange for PFAS i danske (og europæiske) pesticider

Godkendte pesticider her på kontinentet omfattes ikke af de såkaldte ”evighedskemikalier”

marksprøjte-nat-foto-hardi.dk

Landbrugs-kritikere har forsøgt at pege fingre ad landmænd og deres kemikalier i forbindelse med balladen om PFAS-stofferne. Dén kobling har imidlertid intet som helst på sig, fremgår det af en artikel på hjemmesiden for Dansk Planteværn, der er paraplyorganisation for danske pesticidimportører og -producenter.

For godt nok udgør pesticider globalt samlet set to procent af alle PFAS-stoffer. Pesticider her i europæisk landbrug bliver imidlertid reguleret efter en forordning, der skal leve op til stramme sikkerhedsregler for at opnå godkendelse.

Alle pesticider undergår en grundig risikovurdering, og her indgår en bedømmelse af deres miljømæssige persistens, bioakkumulation, mobilitet samt sikkerheden for mennesker og miljø. Det bliver bl.a. undersøgt, hvor vedholdende pesticiderne er i miljøet, om de ophober sig, og hvordan de flytter sig. Nogle godkendte pesticider har fluor som den del af deres kemiske struktur. Disse er også vurderet efter kravene i Pesticidforordningen.

I Danmark stilles der yderligere krav til beskyttelse af grundvandet i forbindelse med godkendelse af pesticider.  For at opnå godkendelse i Danmark kan pesticider hverken være meget persistente eller de såkaldte ”evighedskemikalier” såsom PFAS, der ophober sig i miljøet.

Du kan læse mere på Dansk Planteværns hjemmeside HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top