Principiel vandløbsstrid kommer endelig for retten 

Det danske retssystem arbejder nogle gange særdeles langsomt. Næsten tre år efter Nævnenes Hus kom med en afgørelse, der gav forrang til naturbeskyttelsesloven fremfor vandløbsloven, kommer sagen endelig for byretten. En landmand kæmper for at få stadfæstet sin ret til at kunne dyrke sin jord. Det er en meget principiel sag

dommerhammer

Bæredygtigt landbrug forfølger vandløbssager. Indimellem kræver det, at man går hele vejen – også i retten. Det er, hvad der er tilfældet med sagen om Skårebækken, der skal for retten mandag den 13. februar 2023 i Næstved. 

Skårebæk-sagen er en strid, der har stået på i årevis, som trækker tråde hele 30-40 år tilbage. I realiteten handler sagen om at få et vandløb renset op, så lodsejeren kan dyrke sine marker uden oversvømmelse.  

Men kommunens forvaltning, og dermed politikerne, påstår, at de står mellem to forskellige lovgivninger. Skal de opfylde naturbeskyttelsesloven, fordi vandløbet udløber til to gamle tørvemoser, og dermed undlade oprensning. Eller gælder vandløbsloven, der giver ret til tilstrækkelig oprensning.  

Landmanden har lavet en aftale med den gamle Holmegård Kommune om, at der skal renses tilstrækkeligt op. Den nuværende Næstved Kommune påberåber sig nu også naturbeskyttelseslovens § 3, fordi der ikke har været renset op i en længere periode. Den manglende oprensning har bevirket, at drænene er stoppet til, og området er blevet sumpet. Dermed har den manglende oprensning bevirket, at området er vokset ind i en beskyttelsestilstand.  

Sagen føres af Bæredygtigt Landbrug for lodsejeren. Nævnenes Hus kom med en afgørelse allerede i 2020, der lagde hovedvægten på naturbeskyttelsesloven. Det er den afgørelse, der reelt fratager landmanden hans dyrkningsmulighed pga. forsumpningen, og derfor skal sagen nu for byretten i Næstved.   

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.