Generalforsamling: BL-formand foreslår at beskytte produktionsjorden

Bæredygtigt Landbrug er stadig foreningen, der kæmper for jorden og retten til at dyrke den, fremgik det klart af generalforsamlingen i Horsens

generalforsamling-1

Effektiv planteproduktion er nødvendig for at give plads til miljø, natur og klima og for at forsyne kloden med fødevarer i rigelige mængder og af høj kvalitet.

Sådan lød ét af hovedbudskaberne, da formand Peter Kiær onsdag eftermiddag aflagde beretning på Bæredygtigt Landbrugs årlige generalforsamling.

”Hvis der er noget, der trænger til at beskyttes ude i det åbne land, er det god produktionsjord, hvor vi kan dyrke fødevarer, energi og råvarer til Danmark og verden omkring os”, forklarede Peter Kiær til de omkring 300 fremmødte medlemmer på Bygholm Landbrugsskole i Horsens.

Så meget produktionsjord er forsvundet

Bæredygtigt Landbrugs formand skitserede herefter, hvordan der på under et århundrede er forsvundet landbrugsjord svarende til Sjællands størrelse herhjemme, og at man alene i nyere tid har sagt farvel til landbrugsarealer svarende til Falsters areal.

”Og der er fortsat stor nedgang i produktionsjorden hvert eneste år – fordi byer, veje, skov og vild natur prioriteres. Det har vi selvfølgelig også brug for. Men vi skal til at tænke beskyttelse af produktionsjord ind i fremtidens planlægning”, lød det fra Peter Kiær.

Glæde over spildevandsfokus

Formanden kom også ind på den ufaglige CO2-afgift plus bl.a. vandplaner, CAP-reform og PFAS-problematikken i sin beretning. Og så glædede han sig over det gennembrud, som Bæredygtigt Landbrug har skabt på spildevandsområdet. Den debat om spildevands-forureningerne, som Bæredygtigt Landbrug har igangsat i medierne og offentligheden, raser således stadig, og den bærer nu også frugt politisk.

”Det er et af de mange forhold, vi er rigtig glade for og stolte over i vores forening. Der skal bedre styr på spildevandsområdet. Endelig ser vi lys i tunnelen. Således har statsrevisorerne anmodet rigsrevisionen om at undersøge, om staten har en tilfredsstillende forvaltning og tilsyn med udledning af spildevand i Danmark. Dernæst skal det undersøges, om tilsynet har været korrekt. Sidst men ikke mindst skal det undersøges, om spildevandsafgiftsloven og miljøbeskyttelsesloven er overholdt”, berettede Peter Kiær.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk 

(Ovenstående er også sendt ud som pressemeddelelse under onsdagens BL-generalforsamling. Du kan læse hele Peter Kiærs formandsberetning via linket herunder).

Generalforsamling: Læs hele formandens beretning her

Scroll to Top