Også i EU trives den ufaglige pesticiddebat

Europæiske politikere og embedsmænd lægger op til at reducere brugen af sprøjtemidler med mellem 50 og 80 procent, dog er flere af medlemslandene imod forslaget

marksprøjte-nat-foto-hardi.dk

Hvis nogen tror, at det kun er i Danmark, der føres ufaglig landbrugs- og miljøpolitik, kan de godt tro om igen.

Også på europæisk plan arbejdes der eksempelvis på at reducere brugen af pesticider – selv om disse er gennemkontrolleret i alle ender og kanter, og selv om intensivt landbrug med brug af planteværnsmidler gavner både en nødvendig stor fødevareproduktion samt klimaet.

Maskinbladet fortæller nu, hvordan EU-reglerne for pesticider skal fornyes i år med et forslag fra Kommissionen om 50 procents reduktion for brugen af alle sprøjtemidler inden 2030. Parlamentets ledende ordfører på emnet, østrigske Sarah Wiener, har i sin nyligt offentliggjorte rapport endog sat barren endnu højere med et mål på 80 procent for ”de mest miljøskadelige” sprøjtemidler.

Fra den største europæiske landbrugsorganisation lyder reaktionen:

”Vi står tilbage med en tilgang, der er fuldstændig adskilt fra de realiteter, som landmænd oplever, uden at tage hensyn til, hvad der allerede er blevet gjort med hensyn til at implementere praksis i integreret skadedyrsbekæmpelse!”

Den danske Europa-parlamentariker Erik Poulsen (V) er ligesom landmændene imod udspillet, fremgår det af Maskinbladets omtale.

Du kan læse Maskinbladets artikel om emnet HER.

At ikke alle medlemsstater i EU jubler over udsigten til pesticid-restriktioner, og at også den ansvarlige kommissær er tilbageholdende med at bakke forslaget op, fremgår ret tydeligt af artiklen fra Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside herunder.

Oprøret mod EU’s plan om at halvere brugen af pesticider ser ud til at bære frugt

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top