Afgørelse om Stevns Klint kan få positiv betydning for andre landmænd

Vi har virkelig taget en for holdet, konkluderer formanden for den lokale lodsejerforening efter rettens begmand til Miljø- og Fødevareklagenævnet

dommerhammer

”Vi har virkelig taget en for holdet i den her sag. Her tager man noget af den bedste landbrugsjord i hele landet ud, fordi man vil genoprette det til et næringsfattigt kalkoverdrev. Men man kan ikke genoprette noget, som aldrig har været der!”

Sådan siger Frank Elmer, formand for lodsejerforeningen ved Stevns Klint, til Landbrugsavisen. Han reagerer dermed på den mangeårige sag om fredningen af Stevns Klint, der forleden – måske – nåede sin afslutning.

Retten i Roskilde underkendte således den afgørelse, som Miljø- og Fødevareklagenævnet nåede frem til i januar 2021. Den betød, at der nu skulle indføres 25 meter brede bræmmer hele vejen ned langs Stevns Klint. Det drejer sig om et stykke langs klinten på cirka 20 kilometer, der skulle bevare og fremme naturtypen næringsfattigt kalkoverdrev.

I dommen lyder det, at fredningen ikke er nødvendig for at bevare og fremme denne naturtype. Det er nu op til Kammeradvokaten, om den afgørelse skal ankes til Landsretten.

Frank Elmer, som repræsenterer i alt 55 lodsejere, og som indbragte Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse for retten, fortæller, at sejren efter hans mening er så klar, at han vil blive overrasket, hvis afgørelsen bliver anket.

Du kan – hvis du abonnerer på mediet – læse mere i Landbrugsavisens omtale HER.

I Bæredygtigt Landbrug vækker afgørelsen fra Retten i Roskilde glæde. ”Vi kipper med hatten og ønsker tillykke”, lød det fra foreningens næstformand Gustav Garth-Grüner, da han i fredags kommenterede nyheden i det ugentlige medlemsbrev.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@blb.dk

Scroll to Top