Det har kostet knap 40 mio. kr. at stille næsten ingen til ansvar

Den såkaldte minkkommission medførte udgifter for skatteborgerne på 38,4 mio. kr.

minkgaard-high-res

Den danske statskasse er gået glip af milliarder af kroner som følge af både erstatningsbeløb og mistede eksport- og samfundsindtægter, fordi man på ulovlig vis slagtede et helt minkerhverv.

Men dermed slutter dét regnestykke ikke.

Landbrugspressen beretter nu, hvordan det kostede et større millionbeløb at undersøge minkskandalen. Efter flere end 85 afhøringer fordelt over årene 2021-2022 er prisen for minkkommissionens arbejde således beregnet. Et notat til Granskningsudvalget og Udvalget for Forretningsorden i Folketinget viser, at den samlede regning løber op i 38,4 mio. kr. De helt store poster på budgettet er betaling til formanden og kommissionsmedlemmer, bisiddere til de enkelte afhørte og løn til sekretariatsmedarbejdere. Dertil kommer udgifter til leje af retslokale ved Retten på Frederiksberg plus trykning og mangfoldiggørelse af den endelige rapport.

Minkkommissionen havde til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb og for alle relevante myndigheders og ministres handlinger og involvering i beslutningen og udførelsen af beslutningen om, at alle mink i Danmark som led i indsatsen til bekæmpelse af covid-19 straks skulle aflives.

Siden er én minister – fødevareminister Mogens Jensen (S) – gået af som følge af skandalen, mens flere topembedsmænd har fået annulleret den advarsel, de i første omgang havde modtaget. Statsminister Mette Frederiksen er aldrig blevet stillet til ansvar, selv om der inden den seneste regeringsdannelse tegnede sig et folketingsflertal for en advokatundersøgelse med henblik på en eventuel rigsretssag.

Du kan læse mere i Maskinbladets omtale HER samt i Landbrugsavisens artikel HER.

Der resterer nu kun én mulighed for at sætte et værdigt retligt punktum i minksagen, nemlig Bæredygtigt Landbrugs stævning mod staten. Dén sag kan du læse mere om i pressemeddelelsen herunder.

Bæredygtigt Landbrug sagsøger staten i minksagen

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top