Landmand Peter Eliassen taber efterafgrødesag i landsretten

Bæredygtigt Landbrug overvejer at anke til Højesteret – og glæder sig trods alt over, at Landbrugsstyrelsen har ændret praksis som følge af retssagen

dommerhammer

Miljø- og Fødevareklagenævnet er onsdag i Vestre Landsret blevet frifundet i Peter Eliassens efterafgrødesag.

Det ærgrer Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz, som har bistået Thy-landmanden:

”Vi vil nu nærlæse dommen og dens præmisser med henblik på eventuelt at anke sagen til Højesteret”, siger chefjuristen.

Sagen vurderes i landbrugskredse som overordentlig vidtrækkende og principiel. Det skyldes, at Peter Eliassen har gjort alt det rigtige ved at udså indenfor fristen, på en korrekt måde og med en rigtig blanding. Alligevel har han mistet sin landbrugsstøtte, da honningurten i en efterafgrødeblanding ifølge Landbrugsstyrelsen ikke voksede tilstrækkeligt frem efterfølgende.

”At efterafgrøderne ikke vokser frem, skyldes vind og vejr. Det er helt urimeligt, at Peter skal straffes som følge af begivenheder, der er helt udenfor hans kontrol. Det er i øvrigt også – ifølge vores vurdering – i strid med gældende EU-regler. Det er helt indlysende forkert at vurdere fremspiringen fremfor såningen”, forklarer Nikolaj Schulz.

Når Bæredygtigt Landbrugs chefjurist trods dommen i landsretten ikke fortryder sagsanlægget, skyldes det, at retssagen har givet et samlet dansk landbrug en åbenlys sejr:

Landmandens og Bæredygtigt Landbrugs stædighed i sagen har således påvirket Landbrugsstyrelsens praksis, idet styrelsen har åbnet op for flere muligheder for force majeure i efterafgrøder. Det er nu muligt for landmændene at påberåbe sig denne ekstraordinære situation, som ingen har kontrol over, hvis MFO-efterafgrøder eller frivillige målrettede efterafgrøder er mislykket, eller hvis fremspiringen er væsentligt forsinket på grund af usædvanlige vejrforhold.

”Landbrugsstyrelsens lempede praksis trækker helt entydigt tråde til Peter Eliassen-sagen, hvor det kan lægges til grund, at efterafgrøderne ikke er fremspiret eller er blevet spist af snegle på grund af vejrliget”, lyder det fra Nikolaj Schulz.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

(Ovenstående er også sendt ud som pressemeddelelse, du kan eksempelvis se Landbrugsavisens og Effektivt Landbrugs hjemmesideversioner HER og HER samt Maskinbladets onlinevariant via linket HER).

Scroll to Top