Nogle forskere pytter fagligheden

Både Miljøstyrelsen og universiteternes ensidige evangelium har i fire årtier haft fokus på landbrugets kvælstof, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver i Jyllands-Posten

gen-vejby

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro., faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

I sin kronik, ”Politikerne pytter vandmiljøet”, i Jyllands-Posten 15. maj kritiserer lektor Jens Borum politikerne for ikke at lytte nok til eksperterne i embedsværket og på universiteterne, hvorved vandmiljøet i vandløb, søer og indre farvande har ”stået stille i mere end 10 år” og næppe vil kunne leve op til vandrammedirektivets krav i 2027.

Men det er ikke en fair beskrivelse af situationen. Faktum er nemlig, at politikerne i høj grad har lyttet til embedsværk og universiteter. Men de skulle på et langt tidligere tidspunkt have spurgt nogle andre forskere, eventuelt på andre universiteter.

I fire årtier har Miljøstyrelsens og universiteternes ensidige evangelium haft fokus på ”landbrugets kvælstof”, skønt ”kloakkernes fosfor” og organisk stof fra tusindvis af uhæmmede overløb af urenset spildevand fra dysfunktionelle renseanlæg har præget – og stadig præger – vandmiljøet. Der er tale om et enormt svigt.

Jens Borum må være vidende om, at vandrammedirektivets krav går på at opnå god økologisk tilstand og ikke at nå en speciel (og helt urealistisk) kvælstofudledning. De urealistiske kvælstofkrav er formuleret af de samme danske eksperter, som har ignoreret spildevandsproblemet og dermed fosforproblemet i årtier. Og her er vi så ved en central pointe, nemlig at interaktionen mellem kvælstof og fosfor betyder, at manglende fosforrensning af spildevand via regnemodellerne skærper kravene til landbrugets kvælstofudledning. Det kan også formuleres omvendt: Hvis eksperterne gennem de seneste 40 år havde rådgivet politikerne med større faglighed, ville vi have været langt tættere på at opfylde vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand.

Men eksperterne og dermed politikerne har sagt pyt med fagligheden, der tilsyneladende er bukket under for politiske vurderinger om, at der er flere vælgere med økonomisk relation til spildevandsrensning, end der er vælgere med økonomisk relation til landbrug og fødevarefremstilling.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Jyllands-Posten, du kan se avisens onlineudgave via linket HER).

Scroll to Top