Paradoksalt at kommune ustraffet kan udlede spildevand

Næstved Kommune er inkonsekvent, når kommunen fokuserer så meget på miljø, samtidig med at den selv mangler tilladelse til at udlede urenset spildevand

urenset-spildevand

Af Holger Lunden, Batteriet 11, 4100 Ringsted

Hermed mit indspark i debatten omkring urenset spildevand, der løber urenset ud i vore åer og vandløb, især Susåen.

Der var en interessant artikel omkring overløbsproblemerne i Næstved Kommune i Dagbladet den 8. april.

Det er en utrolig arrogance, der lægges for døren, når Næstved Kommunes leder af Vand og Natur, Niels Hav Hermansen, erkender, at kommunen i 2021 fik en mail fra miljøminister Lea Wermelin, der “krævede, at alle kommuner skulle have en gyldig udledningstilladelse til alle overløbsbygværker”.

Næstved Kommune har 250 overløbsbygværker, der er styr på de fem. Det har altså taget to år at på styr på fem tilladelser, resten af de 245 tilladelser er enten bortkommet eller stammer fra de gamle amter, eller ligger og gemmer sig et sted i kommunens vældige arkivmapper. Det vil så med den hast tage cirka 90 år at få styr på resten. Og det er kun tilladelserne, men hvad med at få stoppet svineriet?

Det må siges at være et område, der er totalt nedprioriteret i Næstved Kommune, når der hvert år, senest i 2020, blev udledt 800.000 tons urenset spildevand, svarende til 60 lastvognstræk direkte i åer og vandløb, den største del i Susåen.

Ingen logik i krav til husejere

I 2022 brugte Næstved Kommune 9,3 millioner EU-kroner til udlægning af sten og etablering af sandfang i Susåen. Penge, der skulle bruges, for ikke at blive tilbageført af EU, men fisk og muslinger lever ikke i urenset spildevand, fisk lever i rent vand.

Det er næsten endnu mere paradoksalt, at Næstved Kommune kræver, at cirka 2.000 husejere i det åbne land skal etablere en eller anden form for renseanlæg. Det vil koste mellem 200 og 300 millioner kroner for den ret beskedne mængde spildevand, der løber ud i åer eller vandløb.

Det er helt i orden at kræve, at alle kun udleder renset spildevand, men hvis disse ejendomme i det åbne land måtte beholde deres septiktank i stedet for hvert år at få septiktanken tømt to gange af det offentlige. Disse septiktanke har en naturlig nedbrydning af afføring og udleder kun vand, men med to årlige tømninger virker de ikke mere.

I stedet sender kommunen det urensede spildevand ud i åer og vandløb (altså spildevand med alt uhumsk afføring med mere). Alle husejere i det åbne land betaler også for, at byernes spildevand bliver renset, mens der udledes 800.000 tons urenset spildevand om året kun i Næstved Kommune.

Alle husejere betaler for at få renset spildevandet, men kommunen tjener mange penge på at udlede urenset spildevand og få betaling for rensning.

Hvis en landmand vælter med en gyllevogn…

Kommunerne er selvkontrollerende.

Tænk, hvad der ville ske, hvis en landmand vælter med en gyllevogn, og indholdet (rent naturgødning) løber ud i Susåen, ja så bliver der udlagt flydespærringer, pressen sætter billeder og store overskrifter på forsiden af avisen: “Stor miljøkatastrofe hos landmand – 10.000 liter gylle er løbet ud i Susåen”.

Men det er ingenting mod de 60 lastvogntræk, kommunen udleder.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Effektivt Landbrug, du kan se avisens onlineudgave via linket HER. Skribenten har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside. Hvis du vil vide mere om spildevandsudledning i Næstved Kommune, er der nyt at hente i hjemmesideartiklen herunder).

Sjællandske BL-landmænd til kamp mod spildevandsforurening

Scroll to Top