Alt for ensidig fokus på kvælstof

Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør kritiserer i kraftige vendinger de nye vandområdeplaner i interview med Maskinbladet

Jørgen Evald taler hos Poul Uhrenholt

Den nye Vandområdeplan III har til hensigt at forbedre miljøtilstanden i de danske vandløb, søer og kystvande. Planen lægger op til store kvælstofreduktioner – men er et fejlskud, der i værste fald vil betyde enorme restriktioner og udtagning af landbrugsjord. Og som vel at mærke vil have en aldeles nyttesløs effekt på miljøet.

Sådan lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen i dagens trykte udgave af Maskinbladet.

Jørgen Evald Jensen erklærer sig i interviewet enig i, at kvælstofudledningen skal begrænses mest muligt, men at man skal forholde sig realistisk til opgaven og dykke langt længere ned i nuancerne. Han forstår ikke, at myndighederne fortsætter med tydeligvis virkningsløse tiltag rettet mod dyrkningsfladen.

I nogle dele af landet udgør næringsstofudledning fra spildevand en stor del af de samlede udledninger til havmiljø og indeholder betydelige mængder fosfor. Derfor efterlyser BL’s faglige direktør et større fokus på det, da der ifølge ham ensidigt bliver talt om kvælstof. Også befæstede arealer som veje, tage, parkeringspladser og deslige bidrager til en samlet forurening af havmiljø, og det er ifølge ham en overset forureningskilde. For at identificere, hvor store mængder kvælstof, der bidrages med fra dyrkede arealer, ønsker den faglige direktør langt flere målinger fra drænudløb, så computerberegningerne i langt højere grad kan verificeres.

”Det grundlæggende problem er, at man i Vandområdeplan III ikke forholder sig til virkeligheden”, lyder det fra Jørgen Evald Jensen.

Du kan læse mere om Bæredygtigt Landbrugs holdning til de nye vandområdeplaner i pressemeddelelsen herunder.

Bæredygtigt Landbrug: Nye vandområdeplaner er en provokation

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@blb.dk

Scroll to Top