BL-formand til minister: Faglig frihed for landmanden kan bedre forebygge tørkeproblemer

Peter Kiær understreger i brev til fødevareminister Jacob Jensen, at bedre rammevilkår for landmændene er at foretrække fremfor tørkehjælp

gen-kiær

”Bæredygtigt Landbrug beder ikke om tørkehjælp i denne vanskelige situation – men om bedre rammevilkår, så landmanden har mulighed for at imødegå de værste følger af en tilbagevendende tørke”.

Sådan skriver Bæredygtigt Landbrugs formand Peter Kiær i et brev stilet til fødevareminister Jacob Jensen (V). I skrivelsen giver BL-formanden ministeren fire konkrete forslag:

– Giv bedre mulighed for at så vintersæd (afgrøder sået i efteråret har langt bedre mulighed for at udnytte regn og væde i jorden og er derfor mere tørkeresistente).

– Giv mulighed for at bruge brakarealer til foder.

– Bevar jordens dyrkningsevne og -sikkerhed (ved at give mulighed for at øge gødskning og næringsstoftilførsel).

– Tillad virksomheder at kunne udjævne gode og dårlige år ved f.eks. at kunne overføre underskud og overskud fra ét år til et andet.

”Ingen landmand har haft gavn af Tørkepakken fra 2018. Nu skal der laves noget, der virker”, forklarer Peter Kiær om henvendelsen til den ansvarlige minister.

”En fagligt baseret rammelovgivning vil give landmanden mulighed for godt landmandskab. Denne faglige mulighed har han/hun ikke i dag – selv om det er landmanden, som kender jorden og mulighederne. Vores forslag vil samtidig betyde en væsentlig regelforenkling”, uddyber Peter Kiær.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@blb.dk

(Ovenstående er også sendt ud som pressemeddelelse, du kan eksempelvis læse Maskinbladets onlineudgave via linket HER. Den fulde ordlyd af Peter Kiærs brev til fødevareminister Jacob Jensen fremgår af teksten herunder).

Læs Peter Kiærs brev til Jacob Jensen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top