Ny vandplan er vanvittig

Sjældent er jeg blevet mere skuffet, lyder det fra sjællandsk læserbrevsskribent, efter at Vandområdeplan III er blevet præsenteret af myndighederne

fjord-22.-juli-2013

Af Holger Lunden, Batteriet 11, 4100 Ringsted

Jeg deltog i Venstres møde hos landboforeningen VKST i Sorø onsdag den 14. juni.

En veloplagt minister, en dejlig kort præsentation af aftenens program, god tid til spørgsmål og mange svar fra Jacob Jensen. En aften med politik, hvor jeg (stadig medlem af Venstre) kørte hjem med en rigtig god mavefornemmelse.

Dagen efter udsendte Miljøministeriet og Fødevareministeriet en pressemeddelelse omkring nye vandplaner. Sjældent er jeg blevet mere skuffet. Ikke engang 24 timer efter mødet med Jacob Jensen udsendes en så håbløs og vanvittig Vandplan III.

En plan, der igen og igen kører i samme rille, uden hensyn til den second opinion-undersøgelse, der blev aftalt i landbrugsaftalen fra 2021, og ikke er gennemført endnu!

Så hurtigt gik det ikke med minkavlere og ejendomsvurderinger…

Erstatning til minkavlerne kan trækkes i langdrag, en helt igennem urimelig behandling af et helt erhverv, der stadig venter på deres erstatninger – politisk sjusk og dårligt håndværk.

De nye ejendomsvurderinger, der har taget 15 år at udforme, og uden det aftalte indhold, udtalt af tidligere skatteminister Karsten Lauritzen. Nu har borgerne to ugers indsigelse – politisk sjusk og dårligt håndværk.

Åbenbart ingen tid til at afvente second opinion

Tilbage til vandplanerne, hvor der ikke er tid til at afvente den second opinion, der er lovet landbrugserhvervet!

Professor Peter Pagh har tidligere gennemhullet virkemidlerne i vandplanerne og efterlyst uvildige udenlandske eksperter.

Udledning fra Lynetten satte politisk fokus på spildevand, men intet er sket siden.

EU’s vandrammedirektiv siger, at der skal analyseres for kemiske og miljøskadelige stoffer i vandløbene, Danmark er det eneste af 27 EU-lande, der ikke har iværksat dette, hvorfor?

Udledning uden sanktioner

98 kommuner i Danmark udleder urenset spildevand i vores åer og vandløb, uden sanktioner. Kommunerne er selvkontrollerende.

I 2021 skrev daværende miljøminister Lea Wermelin (S) til alle kommuner og krævede, ”at alle kommuner skulle have en gyldig udledningstilladelse til alle overløbsbygværker”.

Næstved Kommune har 250 overløbsbygværker og har fået en gyldig tilladelse til de fem. Der mangler så stadig 245 godkendelser, og med den hastighed i Næstved Kommune vil det tage cirka 90 år at få godkendelserne, men hvad med at få renset vandet?

Næstved Kommune udleder cirka 800.000 tons urenset spildevand om året, svarende til 60-70 lastvognstræk hver dag 365 dage om året!

Lader noget tilbage at ønske

VKST har tidligere bedt medlemmerne om at udtage vandprøver fra drænudløb og fra åen (Susåen). Disse er analyseret på autoriseret laboratorium, men Miljøstyrelsen vil ikke se eller anerkende disse resultater, det er skræmmende!

Efter første vandplan så dagens lys, og alle vandløb i Danmark ”næsten var naturlige”, er eneste lyspunkt i den netop udsendte vandplan 3, at der nu skal ses på dette. Der er meget få, måske ingen, naturlige vandløb, alle er tilrettet og ændret gennem generationer.

Tørkeplan til landbruget – måske lov til at bruge lidt vissent græs fra fire procent ekstra brak, der kun blev indført i Danmark, men selvfølgelig efter ansøgning, behandling af ansøgning og endelig måske tilladelse til at anvende det helt visne græs! Er det tørkehjælp? Og regelforenkling?

Efterafgrøder

Lad dog vinterraps og hvede, rug og vinterbyg tælle med som efterafgrøde, disse afgrøder sås på samme tidspunkt som efterafgrøder, men vokser hele vinteren. Efterafgrøder nedpløjes, og jorden ligger sort i minimum fem måneder, inden en tvangsvårsædsmark vokser op. Det giver ingen mening, hverken for miljøet eller landmanden.

Håber, at begge ministre (miljøminister Magnus Heunicke og fødevareminister Jacob Jensen, red.) vil genoverveje Vandplan 3. Det skulle gerne give mening til vandmiljøet, drop nu alle disse modelberegninger, mål i vandløbene, og få så sat gang i spildevandsrensningen, der er ingen forbedringer sket de seneste 30 år!

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Effektivt Landbrug, du kan se avisens onlineudgave via linket HER. Skribenten har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside. Der er mere om Bæredygtigt Landbrugs holdning til emnet i pressemeddelelsen herunder).

Bæredygtigt Landbrug: Nye vandområdeplaner er en provokation

Scroll to Top