Folkemødet: Bæredygtigt Landbrug lærte fra sig om de bæredygtige landmænd

Ikke mindst klimaet fyldte meget, da BL’s udsendte var i aktion på Bornholm – men også indenfor dyrevelfærd og vandmiljø har foreningen gjort omverdenen klogere

bornholm-13

”At folk har en anden politisk overbevisning, lever vi fint med. Vi vil bare ikke finde os i, at nogen fylder politikere og befolkning med forkerte oplysninger. Så engang imellem er det vigtigt at få rettet fakta ind – og det er noget af det, vi har brugt Folkemødet 2023 på!”

Sådan lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlem Peter Rosendal ovenpå torsdagens, fredagens og lørdagens politik- og demokratifestival på Bornholm.

At det er nødvendigt for foreningen – der kæmper for bedre rammevilkår i dansk landbrug – at sætte sit præg på solskinsøens landbrugs-, fødevare-, miljø- og klimadebatter, må være åbenlyst for iagttagerne.

Ellers overlades agendaen såmænd til de utallige folkevalgte, embedsmænd, interesseorganisationer og meningsdannere, som ikke vil landbruget det godt – med risiko for, at der også på landbrugsområdet kommer konkrete aftaler ud af lutter ensidige diskussioner på Folkemødet.

”Vi har været med til at nuancere mange af debatterne og at fange en hel del af de myter, der hersker”, fortæller BL-formand Peter Kiær.

”Det er selvfølgelig ikke så sjovt for de debattører, som tror, at de kan stå i et panel og helt uimodsagt tale usandt om vores erhverv. Og der er da vist nogen, som ikke lige havde regnet med, at der stod en BL-landmand blandt tilhørerne og efterfølgende brød ind med en berigtigelse”, griner han.

Både Peter Kiær plus BL-bestyrelsesmedlemmerne Peter Rosendal og Jørgen Brønd samt menige BL-medlemmer som eksempelvis Jens Haubroe fra det østlige Møn har denne weekend sat deres præg på diverse debatter. Ved et enkelt tilfælde lørdag var der også BL-islæt i selve panelet – nemlig da Fødevareforbundet NNF havde inviteret Peter Kiær til meningsudveksling om ”Dyrevelfærd eller arbejdspladser – hvad er vigtigst?”

Danmark mister således fødevarearbejdspladser, senest eksemplificeret ved fyringen af 800 slagteriarbejdere i nordjyske Sæby.

Det har fået NNF til at sætte fokus på dyrevelfærd i relation til smågrise-transport ud af landet. Underforstået: Hvis bare landmændene beholdt og fodrede grisene op herhjemme i stedet for at lade dem eksportere i en tidlig alder, ville det både styrke dyrevelfærden og slagteri-arbejdspladserne herhjemme. Et åbenbart populært emne at diskutere og lytte til, for der var stuvende fyldt i NNF-teltet, der endda havde en stor, nysgerrig flok stående udenfor. Tilhørerne talte bl.a. professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Tænketanken Frejs direktør Marie-Louise Boisen Lendal agerede moderator i dagens debat, hvor Bæredygtigt Landbrugs formand tydeligvis var castet som panelets skurk. Den sjællandske planteavler og svineproducent tog dog brodden af den planlagte kritik med nogle indledende bemærkninger om, at hans egen bedrift udenfor Haslev har givet dyrene mere plads ved at bygge om til løsdrift. At han sandelig har forståelse for samfundets ønsker og gerne vil gøre endnu mere for dyrenes velfærd. Plus at han i øvrigt selv bidrager til at beskæftige slagteriarbejderne:

”Jeg har skam i årevis leveret grise til danske slagterier – selv om jeg muligvis kunne tjene mere på at lade være”, sagde Peter Kiær – hvilket flere NNF’ere i teltet kvitterede for med anerkendende nik.

Kritik undgik dansk landbrug og især dansk dyreproduktion dog ikke under debatten. Maria Nørgaard fra Dyrenes Alliance skældte ud over det, hun kaldte massedrabet på de danske slagtesvin (også når hun slet ikke havde fået ordet). Og Dyrenes Beskyttelses direktør Britta Riis talte for nødvendigheden af at omlægge størstedelen af den danske kødproduktion til planteproduktion (tilsyneladende uden respekt for, at markedet rent faktisk dikterer produktionen).

Peter Kiær imødegik angrebene med saglig argumentation og dokumentation. Især var det svært for de øvrige paneldeltagere at tilbagevise påstanden om det minimale antal anmærkninger, der rammer danske svinetransporter. Bortset fra, at dyrlægerne naturligvis – ifølge Dyrenes Alliance – er i lommen på landbruget…

BL’s formand formåede også – med et stort, bredt smil på læben – at drille panelets fjerde og sidste deltager, Fødevareforbundet NNF’s forbundsnæstformand Jim Jensen, med dennes valg af allierede i branchen:

”Du skulle da hellere indgå i en alliance med os, som leverer grisene til slagterierne – fremfor med de venstreorienterede, som tydeligvis vil hele dyreproduktionen til livs. Som et skoleeksempel på et sådant samarbejde kan nævnes her på Bornholm, hvor slagteri og landbrug har indgået en unik aftale”, lød det fra Peter Kiær.

Selv om dyrene naturligt nok fyldte i debatten hos Fødevareforbundet NNF, er det bl.a. kravet om målinger af vandmiljøet, som Bæredygtigt Landbrug har forsøgt at italesætte på klippeøen, ligesom foreningen de seneste dage ligeledes har influeret klimadebatten.

”Det er vigtigt for os igen og igen at understrege, at den grønne omstilling ikke er noget, vi landmænd skal i gang med lige om lidt – det er noget, vi for længst har iværksat, og som har præget erhvervet de seneste mange år. Vi har jo netop formået af mindske klimaaftrykket markant uden trusler fra lovgiverne. Derfor understreger vi gang på gang, og det har vi også gjort her på Folkemødet, at vi er i stand til at nå de vedtagne klimamål uden afgifter. Det er virkelig et af de punkter, hvor vi har givet den gas på Folkemødet”, forklarer Peter Kiær.

”Budskabet om de allerede i dag bæredygtige danske landmænd har vi ikke bare forsøgt at få ind i debatterne her på Bornholm – men også videreformidlet til alle de lovgivere og interessenter af forskellige slags, vi mødes med på Folkemødet. De skal nemlig mærke, at vi er her. Og de skal ikke være i tvivl om vores holdninger. Det er nok vanskeligt at måle effekten af en håndfuld BL-medlemmers aktivisme under et folkemøde med 60.000 deltagere, men lad mig sige det sådan: Hvis vi ikke var her, overlod vi ikke bare diskussionerne men også hele netværksdelen til alle de andre. Og der er altså ikke rigtig nogen derude med den samme indfaldsvinkel til rammevilkår for landbruget som os i Bæredygtigt Landbrug”, tilføjer BL-formanden.

Om gårsdagens BL-aktiviteter på Bornholm kan du læse mere i hjemmesideartiklen herunder.

Folkemødet: Igen i år har Bæredygtigt Landbrug sat sit aftryk på demokratifestival

Du kan desuden se et lille videosammenklip fra lørdagens oplevelser på Bornholm målrettet Bæredygtigt Landbrugs facebookside i linket herunder.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@blb.dk (tekst og foto) samt Nikolaj Sjørup, nsj@blb.dk (video)

Scroll to Top