Grundvandsforening overdrager aktiviteter til Bæredygtigt Landbrug

Foreningens arbejde har dokumenteret, at moderne dyrkning af jorden er uden skyld i sløjfede vandboringer – nu skal en større og stærkere forening fortsætte arbejdet

nutrifair-ulrik-lunden

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse har på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at overdrage foreningens aktiviteter til Bæredygtigt Landbrug. Det sker ifølge formand Ulrik Lunden for at styrke indsatsen og fagligheden omkring grundvandet i en større og stærkere organisation.

”Vi ser det som en klar styrkelse af hele indsatsen omkring det at skabe mere faglighed og juridisk korrekt regulering af hele grundvandsområdet, at Foreningen for Grundvandsbeskyttelses aktiviteter overdrages til Bæredygtigt Landbrug”, fortæller Ulrik Lunden.

BL er stærk og videnstung

Han erkender, at grundvands- og pesticiddiskussionen vil fortsætte mange år fremadrettet.

”Derfor er en stærk og videnstung organisation en forudsætning for, at vi i fremtiden også vil have mulighed for at anvende godkendte, velafprøvede og ikke mindst ufarlige pesticider til moderne landbrugsproduktion. Takket være det grundige og dybdeborende faglige stykke arbejde, som vores fagchef Bente Andersen har stået i spidsen for, er det lykkedes at dokumentere, at den moderne landmands aktiviteter på dyrkningsfalden er helt uden skyld i nogle af de sløjfede vandværksboringer. Samtidig er vi lykkedes med meget præcist at pege på, hvorfra problemerne med sløjfede boringer som følge af forurening kommer fra”, lyder det fra Ulrik Lunden.

Foreningen for Grundvandsbeskyttelses tilvejebringelse af faglig viden viser ligeledes, at det vil være i strid med både EU-retten og de nationale ekspropriationsregler at påføre restriktioner på en helt igennem uskyldig dyrkningsflade.

Fagchef får stadig en nøglerolle

Ulrik Lunden fortæller, at Bente Andersen også i fremtiden vil stå i spidsen for området vedrørende grundvand og pesticider i Bæredygtigt Landbrugs regi. Her kan hun samtidig opnå essentiel faglig sparring fra foreningens faglige afdeling.

”For de, som måtte ønske kun at støtte kampen for en faglig og juridisk korrekt regulering af pesticid- og grundvandsområdet, vil det blive muligt at donere penge, der kun går til dette område”, understreger grundvandsforeningens formand.

”Kampen for en faglig og juridisk korrekt regulering af hele grundvands- og pesticidområdet er kun lige begyndt. Men skal vi i fremtiden også kunne drive en konkurrencedygtig og vidensbaseret planteproduktion, skal denne kamp ikke reduceres, men øges på alle fronter. Det er min helt klare overbevisning, at dette bedst sikres ved, at sagen kommer ind i en større og stærkere organisation som Bæredygtigt Landbrug. Og i sidste ende er det den danske landmands interesser, der skal kæmpes for, således at vi i fremtiden også har et konkurrencedygtigt landbrug uden nidkær, ufaglig og ulovlig regulering på dyrkningsfladen”, tilføjer Ulrik Lunden.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@blb.dk

(Ovenstående er også sendt ud som pressemeddelelse).

Scroll to Top