I Danmark har vi ”Komiske Stiig”

Myten om at landbrugets kvælstof er skyld i alle ulykkerne i havet omkring Danmark bør imødegås – skriver BL-medlem Jørgen Friis

Limfjord-ålegræs

Af Jørgen Friis, Sarumgårdsvej 4C, 5290 Marslev

Saddam Hussein havde sin komiske Ali, som hårdnakket benægtede, at amerikanerne var i landet, selvom de næsten stod udenfor hans dør i Bagdad.

Putin har sin komiske Igor, generalen med de skræmte øjne, der – næsten uden at bevæge munden – udbreder tirader i russisk stats-tv om, hvor godt det går med krigen i Ukraine, selvom alle udenfor Rusland ved, at det stik modsatte er tilfældet.

Og her i Danmark har vi komiske Stiig, professoren fra Aarhus, som i årtier har levet af at fortælle myten om, at det er landbrugets kvælstof, der er skyld i alle ulykkerne i havet omkring Danmark, og hvor han nu kræver kæmpestore og helt urealistiske reduktioner.

De lærde bør belæres

Jeg har igennem nogle år forsøgt at få de lærde til at forholde sig til forholdene i Kertinge Nor, hvor kloakvandet i 1989 blev sendt til et rensningsanlæg i stedet for ud i noret, hvorefter livet er vendt tilbage til noret, selvom landbrugsdriften fortsatte ufortrødent med sin kvælstofudledning.

Jeg delte min ærgrelse over den manglende lydhørhed fra sagkundskaben med kommunernes onde ånd på kloakområdet, landmand Knud Jeppesen fra Jelling, og sendte ham alle mine skriverier om emnet.

Med biologens ord…

Han gik heldigvis ind i sagen og fandt på nettet et turprogram for en tur omkring Kertinge Nor i 2016, hvor forvandlingen fra kloakpøl til klart fiskevand med masser af ålegræs er sket. Her skriver en biolog, nu afdøde Gorm Rønved Larsen, følgende i sin turbeskrivelse:

“En undersøgelse foretaget af Miljøministeriet viste, at fjordbundens sediment rummede et magasin af næringsstoffer, der var blevet opbygget under spildevandsudledningerne. Dele af dette næringsstoflager blev nærmest som en bøvs frigjort i 1992 og bevirkede en massiv intern forurening af fjordvandet. Forureningen gav anledning til masseforekomst af planktonalger, der kvalte store dele af bundens plante- og dyreliv. Nu mere end 30 år senere kan man se langtidseffekterne af spildevandsafskæringen, og hvordan livet i Noret har udviklet sig. Det har vist sig at være en kæmpe succes.”

Jeg håber at få de lærde på banen med en forklaring, men det er jo nok et fromt ønske, da de i så fald bliver nødt til at ændre deres verdensbillede. Der er nok ingen tvivl om, at lignende tiltag vil hjælpe andre nødlidende fjorde og søer.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Effektivt Landbrug, du kan se avisens onlineudgave via linket HER. Det omtalte turprogram kan du se HER. Skribenten er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

13 kommentarer til “I Danmark har vi ”Komiske Stiig””

 1. Så må vi håbe at Jørgen Friis stiller op som miljøminister til næste valg, for tilsyneladende har han mere forstand på miljø og forurening end både ministre og professorer.
  På baggrund af læsning af Bæredygtigt Landbrugs spalter ser det ud til at der er en lang række eksperter på flere forskellige områder bare indenfor medlemsskaren, så forhåbentlig kommer der bedre styr på både åer, spildevand, miljø og forurening hvis venstre igen kommer til ære og værdighed, det kan kun gå fremad:)

  1. Finn Christensen

   Min gode Erik Bresler.
   For en gangs skyld har du fuldstændig ret. Og selvom jeg tydeligt fornemmer den ironiske undertone, så må du da indrømme, at Kertinge Nor er et interessant tilfælde, som alle de kloge professorer, incl. Stiig Markager, burde se nærmere på.

 2. Ved Kertinge Nor er ingen betydende vandløb der løber ud i noret og dermed heller ikke en altødelæggende landbrugspåvirkning som ellers ses overalt i de indre danske farvande. Så eksemplet der skulle blåstemple den nuværende landbrugsproduktion er lidt af et selvmål.

  1. Finn Christensen

   Min gode Jakob Larsen
   Det glæder mig da at erfare, at der ingen betydende vandløb er ud i noret. Det må så betyde, at nitrat fra drænvand ikke har haft betydning for miljøtilstanden i noret, hverken før eller efter 1989.
   Men det MÅ da give stof til eftertanke, at det først er EFTER at byspildevandet blev ledt uden om noret, at det blev forvandlet fra mudderpøl til klart fiskevand. Så det må da tyde på, at det er spildevandet, som er synderen. Hvordan vil du ellers forklare det??
   Er det mon ikke på tide, at begynde at snakke om “altødelæggende spildevandspåvirkning”?

 3. Anna Dorthe Bertelsen

  Jørgen Friis

  I dag kaldte et medlem af BL professor Stiig Markvard for ‘Stiig makværk’ og nu læser jeg endnu et hånord fra dig om den højtanerkedte videnskabsmand, som vandt over BL i Injurieretsagen. Det er uklædeligt med hånnavne, når man taber et argument. Har du ikke lært det af din mor?

 4. Johan Gadegaard

  Komiske Stiig – var han ikke en af dem, der blev kigget i kortene af det internationale ekspertpanel, der på landbrugslobbyens forlangende, for jeg ved ikke hvilken gang, skulle evaluere de danske forskeres modeller? De kom som bekendt, for jeg ved heller ikke hvilken gang, frem til, at de danske forskeres modeller er eksemplariske?

 5. Det ser da mest ud til at komiske Ali i dette tilfælde er Bæredygtigt Landbrug, de vil ikke anerkende den virkelighed de står overfor.

  1. Johan Gadegaard

   Så vidt jeg husker, var komiske Ali omringet af en hel verden, der rullede rundt på gulvet af grin over hans ynkelige forsøg på at udlægge krigens gang til Iraq’s fordel.
   Her er det vist omvendt. Og forsøget på at joke sådan lidt overskudsagtigt virker nærmest ynkeligt!

  2. Ja, eller måske skulle man sige tragikomiske Bæredygtigt Landbrug, som jo tabte en retssag, hvori BL havde hevet professor Stiig Markager i retten for i en artikel i Berlingske Tidende at have beskrevet landbrugets stadig større kvælstofudledning.
   At formålet for BL var at forsøge at forhindre forskere i at informere bredt i offentligheden om deres undersøgelser, kan der vist IKKE være 2 meninger om.
   De fleste mennesker lærer af deres fejltagelser – de mennesker, som ikke er i stand til det, er oftest de samme, som vi betegner som værende uden for pædagogisk rækkevidde.
   At BL ikke evner at lære af sine fejltagelser, siger vist alt om, hvor faktaresistent , BL er.
   https://www.information.dk/indland/2021/07/baeredygtigt-landbrug-taber-opsigtsvaekkende-retssag-professor-stiig-markager

 6. Vores indre danske farvande er tiltet, og stort set alt er dødt. Men på trods fortsætter i hos Bæredygtigt Landbrug med at benægte, at alt jeres lort er den primære årsag.

  I er ubetinget det nærmeste, vi her i Danmark kommer Kemiske Ali, og I kan ikke engang selv se, hvor latterligt pinlige I er.

  Og er der et begreb I ikke fatter hat af, er det “bæredygtighed”.!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top