Læs Peter Kiærs brev til Jacob Jensen

Bæredygtigt Landbrugs formand kommer med fire forslag til fødevareministeren med henblik på fremadrettet at forebygge tørkeproblemer i dansk landbrug

kiær-peter-5

Til fødevareminister Jacob Jensen.

TAK, fordi du tager tørkesituationen alvorligt og handler på forkant.

Hermed fire konkrete forslag til at imødegå de truende tørkekriser.

Det er tørt på landet. Specielt vårafgrøderne er hårdt ramt.

Bæredygtigt Landbrug beder ikke om tørkehjælp i denne vanskelige situation – men om bedre rammevilkår, så landmanden har mulighed for at imødegå de værste følger af en tilbagevendende tørke.

I 2018, da den seneste tørkepakke blev vedtaget, fokuserede man blandt andet på fritagelse for produktionsafgifter (landbrugets egne penge), bedre vandingsmuligheder (der aldrig blev sat i værk øst for Lillebælt, hvor det regner mindst). Intet i pakken virkede efter hensigten. Ingen landmænd har haft gavn af denne pakke. Men det blev fortalt igen og igen, at landbruget havde fået tørkehjælp.

Nu skal der laves noget, der virker. Derfor er det væsentligt at fokusere på, at vårafgrøder rammes hårdest af tørke, det betyder dårligere udbytter, og også ringere CO2-optag og mindre tilbageholdelse af næringsstoffer. Derfor skal der fokuseres på mulighed for vintersæd og en økonomisk ordning, der som hjælp til selvhjælp kan overføre indtægter fra gode år til mindre gode år.

Bæredygtigt Landbrug fremsender hermed tre faglige og et økonomisk forslag:

Giv bedre mulighed for at så vintersæd

Afgrøder sået i efteråret har langt bedre mulighed for at udnytte regn og væde i jorden, derfor er de mere tørkeresistente. Det forhindrer de mange efterafgrøderegler, der ikke engang hjælper miljøet, fordi næringsstofudledningen flyttes til det følsomme forår. Regelforslag: ”Efterafgrøder skal sås, hvor der ikke dyrkes vintersæd – dog ikke efter sent høstede rodafgrøder. Såningen skal ske hurtigst muligt og på faglig forsvarlig vis efter høst.”

Giv mulighed for at bruge brakarealer til foder

Lad landmanden få mulighed for at høste eller afgræsse brakarealer, så dyrene kan få mest muligt ud af det, der er nu, og giv os mulighed for at dyrke jorden.

Bevar jordens dyrkningssikkerhed

Det gælder om at øge kulstofindholdet i jorden, så jordens evne til at fastholde væde, jordens frugtbarhed og jordens dyrkningsevne bevares. Dertil kræves bedre mulighed for at øge gødskning og næringsstoftilførsel.

Det økonomiske

Hele erhvervslivet oplever store økonomiske svingninger mellem årene. Vi oplevede det med Coronaramte virksomheder (f.eks. restauranter og hoteller), energiprisers himmelflugt og nu tørkeramte landmænd.

Derfor foreslår vi en rullende femårig investeringsfond eller lignende, hvor virksomhederne kan udjævne gode og dårlige år ved at have mulighed for at overføre både underskud og overskud fra ét år til et andet. Det vil være selvhjælp.

Det drejer sig om at indarbejde en fagligt baseret rammelovgivning, der vil give landmanden mulighed for godt landmandskab. Det er jo ham, der kender jorden og mulighederne. Denne faglige mulighed har han ikke i dag.

Disse forslag vil samtidig betyde en væsentlig regelforenkling.

Jeg og hele Bæredygtigt Landbrug står selvfølgelig til rådighed for en uddybning.

Med venlig hilsen

Peter Kiær,

formand,

Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top