”Plantebaseret mad” gavner ikke klimaet, hvis den er økologisk

Danske myndigheder har øjensynligt ikke den store appetit på at undersøge klimapåvirkningen fra henholdsvis konventionel og økologisk produktion, men det har man i Tyskland...

Klaus Åge, økologisk planteavler

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro. og ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Egentlig er al mad plantebaseret. Selv den største, saftige og mest ”syndige” bøf er produceret på basis af planter og kun planter. Alligevel er definitionen på plantebaseret mad afgrænset til vegetabilsk mad.

Vi har i Bæredygtigt Landbrug tidligere behandlet dilemmaet mellem klima og økologi, herunder det politiske dilemma i forhold til uvidenskabelige holdninger og en fodslæbende holdning til et klimamærke. Se f.eks. læserbrevet HER.

Grundig research i vores naboland

Danske myndigheder har ikke haft den store appetit på at få undersøgt, hvordan økologisk produktion påvirker klimaet sammenlignet med konventionel produktion. Men i Tyskland, der ligesom Danmark går ret meget op i økologi, har det tyske institut for ernæringsundersøgelser kombineret fødevareforbrugsdata med CO2-aftryk og arealanvendelsesdata fra LCA-studier af konventionelle og økologiske fødevarer. Herved har de beregnet CO2-aftryk og arealanvendelse forbundet med henholdsvis økologisk og konventionel kost i Tyskland.

Beregningerne er foretaget for gennemsnitsforbrugeren samt for mænd og kvinder hver for sig. Den gennemsnitlige konventionelle kost indeholder 45 % mere kød end den gennemsnitlige økologiske kost. Omvendt indeholder den gennemsnitlige økologiske kost 40 % flere grønsager, frugter og bælgfrugter. For begge diæter gælder, at mænd spiser betydeligt mere kød end kvinder, som til gengæld spiser mere frugt og grønt.

Større klimaaftryk pr. fødevareenhed

Selv om der er betydelige forskelle i fødevareforbruget, er CO2-aftrykket for konventionelle og økologiske kostvaner stort set lige store Begge medfører udledning på omkring 1250 kg CO2-ækvivalenter pr. år. Det lavere forbrug af CO2-belastende fødevarer i den økologiske kost opvejes nemlig af større CO2-aftryk pr. fødevareenhed for de økologiske fødevarer, især svinekød og fjerkræ.

De kønsbestemte forskelle i CO2-aftryk er større end mellem konventionel og økologisk kost. Mænds CO2-aftryk er ca. 35 % større end kvinders for konventionel kost og ca. 40 % større for den økologiske kost. Den gennemsnitlige økologiske kost bruger ca. 40 % mere jord end den gennemsnitlige konventionelle kost i Tyskland på grund af lavere udbytte og mindre intensive dyrehold (f.eks. lavere vækstrater og længere produktionscyklusser og græsningsperioder). Foderrationerne til økologisk kvæg indeholder også mere græs og mindre kraftfoder. Marginal jord, der er uegnet til afgrødeproduktion, kan dog bruges til græsproduktionen.

Rettidig omhu?

I en tid, hvor alverdens forskning og udvikling går i retning af ”sustainable intensification” – altså bæredygtig intensivering af fødevareproduktionen – er det på tide at evaluere, om retningen på dansk fødevarepolitik er i overensstemmelse med de krav, som vi og en udfordret verden omkring os står overfor.

(Indlægget er målrettet Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top