Køernes klimabidrag

Køer og oksekød er udskældte i klimadebatten – men det er ikke rimeligt. Køerne bidrager nemlig ikke med tilvækst af klimagasser i atmosfæren

køer-på-mark-tina

Af Jens Lund Pedersen, faglig konsulent i Bæredygtigt Landbrug

En fast bestand af køer, som der er i EU, bidrager ikke med nogen tilvækst af klimagasser i atmosfæren. Helt modsat udvinding og afbrænding af fossile brændsler, der konstant øger atmosfærens indhold af CO2

Så længe der er en sammenhæng mellem antallet af køer og den tilhørende ydelse, sker der ingen ændring af klimapåvirkning fra køernes livscyklus. 

Al kulstof, som køer udleder og afgiver på den ene eller anden måde, stammer jo fra indtagelse af plantemateriale, og det samme gælder eventuelt tilskud af animalske produkter, der blot har været gennem andre dyr først. Udledning af alle andre kulstofforbindelser end CO2 omdannes via forskellige former for fordøjelse og nedbrydning til ny kredsløbs-CO2. Metan omdannes f.eks. til CO2 i atmosfæren i løbet af i gennemsnit 12 år (jf. FN’s klimapanel IPCC).  

Samtidig kan køerne, i modsætning til enmavede dyr, fordøje cellulose fra f.eks. græs, der klimamæssigt er en god afgrøde, fordi den over årene opsamler og lagrer CO2 i jorden. Køerne er så at sige med til at opretholde græsmarkerne ved at lave grønt græs om til hvid mælk og rødt kød – samtidig med at de gøder græstæppet.  

Dertil kommer, at køernes gødning kan udnyttes til biogas og dermed erstatte fossile energikilder, ligesom ca. 40 % af biogassen består af CO2 i en meget ren form, der kan opsamles og anvendes til produktion af biogen flybenzin eller pumpes tilbage til de lagre, hvorfra vi hentede olie og naturgas. 

Køer tæller desværre alligevel tungt i det officielle klimaregnskab på grund af deres udledning af metan, men da den indgår i de cirkulære og nutidige biologiske processer, bør de internationale regler for denne rapportering ændres.  

Selv når vi kommer i mål med at nedbringe køernes udledninger af metan væsentligt, vil virkningen på klimaændringerne næppe kunne mærkes, og kan på ingen måde træde i stedet for at reducere forbruget af de fossile energikilder. Så du kan roligt drikke mælk og spise en bøf. Klimaændringer skal modvirkes ved en forstandig energipolitik – ikke ved at udskamme koen. 

Scroll to Top