Dansk landbrugseksport nærmer sig 200 milliarder kr.

Også i det senest opgjorte år steg den danske eksport af landbrugsvarer, denne gang med 10 milliarder kr.

gris2-1000px

Landbrugets kritikere har det med at gentage skrønen, at dansk landbrug ikke længere betyder det store for dansk økonomi.

Men de glemmer vist at tjekke de årlige eksporttal.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fortæller i en pressemeddelelse, hvordan fødevareklyngen i Danmark sidste år eksporterede varer for i alt 197 milliarder kr., hvilket er en fremgang på omkring 10 milliarder kr.

Selve landbrugsvarerne – mejeriprodukter, kød, grøntsager osv. – tegnede sig for omkring halvdelen af beløbet, nemlig 92 milliarder kr.

”Fra dansk side kan vi være stolte af, at vi har en fødevareklynge, der står stærkt i verden. Vi eksporterer stabilt til udlandet på trods af fortsatte usikkerheder i verden, hvad angår både krig, forsyning og klima”, fortæller fødevareminister Jacob Jensen (V).

Og man behøver øjensynligt ikke belære ministeren om, at de nye eksporttal også er et vink med en vognstang til de danske politikere, som gerne ser en CO2-afgift på den hjemlige fødevareproduktion:

”Når jeg rejser ud i verden, er det min klare opfattelse, at udlandet ser i vores retning, når det kommer til innovativ fødevareproduktion og bæredygtighed. De flotte tal for fødevareklyngens samlede eksport sidste år er i mine øjne et tydeligt billede på, hvor stærkt den danske fødevare- og landbrugssektor står i den globale konkurrence. Det skal vi blive ved med og fortsætte den gode udvikling – også når vi i den kommende tid skal se på en klimaafgift”, lyder det fra Jacob Jensen.

Du kan se hele nyheden på ministeriets hjemmeside via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@blb.dk

Scroll to Top