Bæredygtigt Landbrug: Ros til det internationale panel i ”Second Opinion”

Nu bør hele den danske regulering gentænkes – så tiltagene virker, og landbrugsproduktionen kan opretholdes, lyder reaktionen

gen-evald

Der er grund til at anerkende den Second Opinion-rapport om det faglige grundlag for den danske kvælstofindsats, der blev offentliggjort fredag eftermiddag.

Det mener Bæredygtigt Landbrug – hvis faglige direktør Jørgen Evald Jensen hæfter sig ved, at de internationale forskere slet ikke fremturer med de voldsomme konklusioner i forhold til landbrugsdrift, der ellers har præget de seneste uges shitstorm i medierne.

Blind kvælstofbegrænsning nytter ikke

”Tværtimod er det et solidt arbejde, der ikke kun nuancerer debatten, men også bidrager til at dokumentere, at blind kvælstofbegrænsning af landbruget bestemt ikke er vejen frem til at få et bedre vandmiljø”, siger Jørgen Evald Jensen.

”Vi opfordrer nu til, at man gentænker miljøpolitikken herhjemme, så vi får en regulering, der rent faktisk virker og skaber de ønskede miljøforhold – og hvor landbrugsdrift kan opretholdes til gavn for hele nationen”, tilføjer han.

Flere kritikpunkter

Rapporten fastslår eksempelvis:

At det er uacceptabelt, når Danmark i de nationale vandplaner opererer med lavere grænseværdier for god økologisk tilstand end nabolandene i Østersøområdet.

At Danmark tager for let på spildevandsoverløb og truslen fra miljøfremmede stoffer.

At Danmark bør og skal bruge Vandrammedirektivets undtagelser for god økologisk tilstand i bestræbelserne på at beskytte fødevareproduktionen – hvilket andre EU-lande længe har benyttet sig af. I dén forbindelse pointerer panelet, at der skal foretages en økonomisk konsekvensberegning af eventuelle indgribende tiltag.

Chefjurist: Oplagt undtagelsesmulighed

Dén konklusion er et betydeligt og vigtigt resultat for dansk landbrug – mener Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz:

”Det er tankevækkende, at vi står helt tæt på målet (år 2027) og først på nuværende tidspunkt begynder at vurdere prisen og proportionaliteten, fordi Danmark indtil nu ikke har ønsket at bruge Vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelser”, lyder det fra Nikolaj Schulz.

Forskellige virkemidler

Bæredygtigt Landbrugs faglige eksperter glæder sig desuden over den del af Second Opinion-rapporten, hvor panelet af internationale forskere anerkender, at modeller ikke kan alt.

”Konkrete forhold skal inddrages, når de enkelte fjorde og kyster skal vurderes, fremgår det. Dette bør efter vores opfattelse betyde stærkere lokal forankring og forskellige virkemidler, alt efter hvad der i de enkelte fjorde skal bidrage til at opnå målsætningerne”, forklarer Jørgen Evald Jensen.

(Ovenstående tekst er også sendt ud som pressemeddelelse).

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@blb.dk

Scroll to Top