Demokratigrundlaget vakler 

Advarer mod folkedomstolen: Det gavner ikke vores demokrati ikke at ville lytte og debattere i en ordentlig tone, før de rigtige domstole har talt.

gen-klaus-aage

Klaus Aage Bengtson, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Holtetvej 91, 9370 Hals  

Vores demokrati bygger på lov og ret – og på tillid til, at vi hver især kan handle indenfor disse love og rettigheder. Vores demokrati bygger på åbenhed og gennemsigtighed. Det gælder såvel for Per som for Poul.  

Men åbenbart ikke for en virksomhedsejer.  

En virksomhedsejer skal, ligesom alle andre, følge lov og ret. Alligevel kan vi igennem medierne i disse dage se, at det selv for ministre og højtstående politikere er det en ret, de tiltager sig at udskamme en virksomhedsejer, som der er sket i Nordic Waste-sagen. Selvom og på trods af at hverken virksomhedsejeren eller hans virksomhed beviseligt har overtrådt gældende love eller påbud. 

Det gør det utrygt at drive virksomhed her i landet, hvis det er folkedomstolen med nogle af landets højst placerede ministre, der står for en hurtig og populistisk dom. Den utryghed det medfører, gavner hverken samfundet eller almenvellet. 

Mit erhverv – landbruget – har også været ude for hetzlignende tilstande. Selvom det – indrømmet – ikke har været i så uforsonlig en tone. Jeg ved alligevel, hvad det betyder. 

Det gavner ikke vores demokrati ikke at ville lytte og debattere i en ordentlig tone, før de rigtige domstole har talt.  

Det gavner ikke vores demokrati, at man i al hast spænder en ensidig advokatundersøgelse foran sig selv, som Randers Kommune har gjort. Det svækker bare tilliden til advokatundersøgelser.  

Det gavner ikke vores demokrati, at alle tilsynsrapporter fra Nordic Waste helt tilbage fra 2019 alle er udarbejdet og dateret den 29. januar 2024 og lagt på hjemmesiden samme dag. Det hjælper hverken troværdighed eller gennemsigtighed. 

Vores demokrati er en skrøbelig størrelse byggende på dyb tillid og åben debat. Det er fundamentet for både os der yder – og for dem, der har behov for at nyde. 

Pas på demokratiet og vis respekt for det. 

Scroll to Top