Kvælstof i Limfjorden: Hvor kommer det fra? Hvor går det hen?

Det er tankevækkende, at Limfjordens kvælstofindhold er lavest i øst med under 1 mg pr. liter og højest i vest, lige inden for Thyborøn Kanal. Det tyder jo ikke ligefrem på, at det er de nordjyske landmænd, der er ”uartige”, mener Poul Vejby-Sørensen.

Kvælstof i vandløb er et gammelt stridsemne

Oceaner af danske målinger viser, at baggrundsudsivningen fra naturarealer er stort set sammenlignelig med udsivningen fra veldrænede, dyrkede arealer. Og sådan har det altid været.

Dansk miljøpolitik er landsskadelig virksomhed

Det er tankevækkende, hvor konsekvent myndighederne inden for natur og miljø er i stand til at vælge – ikke bare forkerte – men direkte katastrofale løsninger.

Signalforvirring og papegøjesnak fra Det Miljøøkonomiske Råd

Poul Vejby-Sørensen mener, at vi i Danmark har en miljøpolitik, der ikke passer til virkeligheden.

Dansk kvælstofpolitik en katastrofe

Den danske kvælstofbegrænsning er i bedste fald spild af penge.

En miljøskandales anatomi

Gennem årene har den forkerte, men ”hellige” strategi medført groteske krav for langt over 100 mia. kr

Scroll to Top