Dansk areal skal anvendes intelligent

Danmark burde ud fra en klimamæssig betragtning øge fødevareproduktionen for derved at fortrænge tilsvarende produktion med højere udledning uden for Danmark

Klimapolitik med “kreativ bogføring”

Succeskriteriet bør være at producere en given fødevare med den lavest mulige emission i stedet for at udlede mindst muligt pr. arealenhed eller nation

Pas på med skæv og fordomsfuld forskning

Ligesom Stalin og hans håndlangere har danske politikere ikke forstået, at output forudsætter input, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver

Hvad ville politikerne gøre, hvis de fik økologisk landbrug i stor skala?

En fordobling af økologisk landbrug i Danmark vil få vidtrækkende negative miljøkonsekvenser, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver

Regeringens politik må ikke forstyrres af realiteter

Regeringen dyrker et mantra om at udvide økologien på trods af, at denne produktionsform ikke er sagligt begrundet

Aktivistisk forskning? Så se lige på vandmiljøet!

Administrationen og de involverede forskere valgte politisk/aktivistisk at nedtone byspildevandets rolle i vandmiljøproblemerne for at rette skylden mod landbrugets kvælstof

Scroll to Top