Behov for en second opinion – og for at bruge den

Kan regeringen og politikerne virkelig tage ansvaret for, at dansk vandplanlægning fortsat foregår på en så lemfældig vi-alene-vide-facon?

Klima: Regeringen manipulerer med forudsætningerne

Regeringen og dens støttepartier lægger op til at undergrave verdensmålene med manipulerede beregninger for at få indført mere politisk økologi i Danmark

Miljøstyrelsen styrer ikke fagligt korrekt

Det er en skandale, at myndighederne har vendt det blinde øje til spildevandsproblemet i årti efter årti og derved har belastet vandmiljøet unødigt og påført landbrugserhvervet enorme tab

Hårde odds mod landbruget

Aarhus Universitet driver propaganda, og Miljøministeriet regner forkert, ifølge ekstern rådgiver hos Bæredygtigt Landbrug, Poul Vejby-Sørensen

Forstå kvælstof på ti minutter: Den forkludrede vandplanlægning

Aarhus Universitet har endnu en gang genberegnet målbelastningen for udledning af kvælstof. AU foreslår hermed en totalt urealistisk skærpelse af et i forvejen skrapt reduktionsmål

Udtagning af lavbundsjorde – på Herrens Mark

Notat fra Aarhus Universitet er misvisende – og det er ministersvaret dermed også, skriver Bæredygtigt Landbrugs rådgiver Poul Vejby-Sørensen

Scroll to Top