Ulovligt vejr og ulovlige afgrøder

Maskinbladets chefredaktør har ikke meget tilovers for datoreglen om bl.a. efterafgrøder

Økonomisk optimum udpiner jorden

Bæredygtigt Landbrugs tidligere direktør mener, at normudbyttet bør afspejle et dansk gennemsnitsudbytte og ikke et teoretisk topudbytte

Kvælstof er mere ven end fjende

Det bekymrer BL-medlem Jørn Rasmussen, at befolkningen er så uoplyst omkring miljø- og klimapolitik

Kvælstof er ikke bare kvælstof

Det er som at sammenligne æbler med bananer, understreger Vagn Lundsteen om beskyldninger rettet mod landbruget

Danmarks Radio har minsandten opdaget naturlovene

Selv den ellers altid landbrugskritiske mediemastodont har nu fået øjnene op for datotyranniet

De rene vandløb er også landbrugets skyld!

De nyeste NOVANA- rapporter fra Aarhus Universitet viser, at nitratkoncentrationerne i vore vandløb er nede på mellem 2 og 5-6 mg N/ liter – langt under EU´s grænse på 11,3 mg N/l. Det er altså renere end kravet til indholdet af nitrat i drikkevand!

Scroll to Top