Hvis I tager landbrugsjord, skal I også tage af det, der er bebyggelse og veje

Det gør ondt i mit landbrugshjerte at se god landbrugsjord inddraget til ”grøn energi”, skriver Bæredygtigt Landbrugs tidligere direktør

Tilbage til fremtiden

Når man er så optaget af den globale opvarmning, kunne man også godt interessere sig lidt for den globale fødevareforsyning – lyder det om vinklingen på “Madens Folkemøde”

Stop skredet i kvælstofnormerne

Vagn Lundsteen kritiserer højere normudbyttetal, der vil nedbringe mængden af kvælstof til marker, der høster over gennemsnittet

Lad faglighed bestemme

Arbejdsglæden ville komme tilbage i landbruget, hvis man lod landmanden passe sin bedrift uden omsiggribende bureaukratisering – skriver BL-medlem Ulf Nielsen

Selvfølgelig skal restprodukter først og fremmest komme dyrene til gode

BL-medlem Poul Uhrenholt Jensen er træt af dobbeltmoralen hos de store andelsselskaber, som det er svært at få foderaftaler med

Naturgenopretning – nej tak til symbolpolitik

Det kan få alvorlige konsekvenser for fødevareproduktionen, hvis vi udtager endnu flere arealer end dem, der allerede er beskyttet

Scroll to Top