Dansk brød kommer ikke længere fra udlandet

AF JØRGEN EVALD JENSEN | 13. NOVEMBER 2019

Det er efterhånden slået fast med syvtommersøm, at vi kan gøde fornuftigt, som det sker nu – uden at skade miljøet, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør

joergen-evald-jensen-placeret-goedning-april-2016

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug

Afgrøder kræver næringsstoffer – og har således brug for gødning, hvis danske landmænd fortsat skal producere korn i god kvalitet og med et tilstrækkeligt proteinindhold.

Igen i år er det bevist, at Landbrugspakken med de øgede gødningsnormer er en succes:

Ikke nok med at danske landmænd nu igen producerer kvalitets-korn, så både folk og fæ får mere af det livsvigtige protein i deres fødevarer og foder fra dansk landbrug, og at landmændene på ny er i stand til at afsætte deres varer på de internationale markeder. Vi ved også fra den netop offentliggjorte Novana-rapport fra Aarhus Universitet (den årlige status for vandmiljøet), at kvælstof-udledningen til kystvandene er stort set uændret gennem de seneste mange år, både i perioder med og uden reducerede gødningsnormer. De nyeste udledningstal er endog dalende.

Eksperterne har sagt det længe: Det er ikke gødningsmængden på det dyrkede areal, der afgør udledningens størrelse.

Det er efterhånden slået fast med syvtommersøm, at vi kan gøde fornuftigt, som det sker nu – uden at skade miljøet.

Scroll to Top