Penge strømmer ind til retssag mod staten

Vi er utroligt stolte af den store opbakning vi har fået fra alle dele af landet, og det er rørende at se, at det både er små og store donationer, der bliver sat ind, siger Vagn Lundsteen.

“Operation Rent Drikkevand”

Den gældende grænse for nitrat i drikkevand på 50 mg/liter blev indført under helt andre betingelser med massiv fækal forurening af drikkevandsressourcerne under primitive forhold i visse krigshærgede lande lige efter Anden Verdenskrig. For nutidige forhold har den ingen relevans, mener Poul Vejby-Sørensen.

Efterafgrøder på op til 34 procent af landbrugsarealet

Tidligere var reglerne lige for alle. De var til at leve med, for hvis landmanden havde sået hele sit areal til om efteråret, behøvede han ikke at så efterafgrøder.

Glædeligt, at fakta nu skal danne grundlag for miljøindsats

De ansvarsfulde politikere i Fødevareudvalget har valgt ikke længere at lade sig vildlede af embedsfolk, som gennem de sidste tre årtier har påtvunget det danske samfund beslutninger med katastrofale konsekvenser for landbruget, og det glæder os i Bæredygtigt Landbrug, at det nu er fakta, der skal danne grundlag for politikernes beslutninger, siger Vagn Lundsteen efter Fødevareudvalget har valgt at nedsætte et fakta-udvalg.

Hvor findes de grønne arbejdspladser?

Direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, vil nu have 3F, Fødevareministeren og Miljøministeren til at svare på, hvilke grønne arbejdspladser det er, man henviser til, for de bliver ikke skabt i landbruget.

1200 job forsvinder – men landbruget skal ikke vente støtte fra 3F

Ifølge formanden for Den Grønne Gruppe i 3F, har organisationen ingen umiddelbare planer om direkte at gå i dialog med Fødevareministeren for at få hende til at tage randzonelovgivningen af bordet.

Scroll to Top