Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle stopper snart

Vi redder ikke klimaet ved at flytte produktionen ud af landet, hvorefter andre så skal servicere Danmark med mad. Det vil være langt bedre, hvis danske landmænd lærer verden at lave mad til sig selv på den klimaeffektive måde, som vi gør i Danmark, skriver bestyrelsesmedlem Thomas Jensen.

Ny plantedækkebekendtgørelse er i strid med EU-retten

“Det er afgørende, at Landbrugsstyrelsen indser alvoren af situationen og sætter fokus på en juridisk og faglig korrekt regulering af hensyn til vandmiljøet og danske landmænd,” siger Nikolaj Schulz.

Er folkekirken for landmænd?

Hvor er præsten fra Vejle Fjord, når landmanden går konkurs – kommer hun så og holder en andagt og begravelse over et nedlagt erhverv, spørger Anne-Marie Bengtson.

Manipulationer på vej ind i ”treparten”

Både før, under og efter den internationale evaluering i 2017 og Second Opinion i 2023 har myndighedsbetjeningen demonstreret en slet skjult modvilje mod at blive set over skulderen og evalueret, skriver vores eksterne faglige rådgiver Poul Vejby-Sørensen.

Chefjurist om nyt vandløbsregulativ for Ringsted Å: Det er ulovligt og ugyldigt

Ringsted Kommune har revideret vandløbsregulativet for Ringsted Å. I lyset heraf har Bæredygtigt Landbrug udarbejdet et høringssvar, der udtrykker alvorlige juridiske og faglige bekymringer. Udkastet bør trækkes tilbage, mener chefjurist Nikolaj Schulz

Besøg fra Holland: Deler erfaringer på tværs af lande

Bæredygtigt Landbrug diskuterer landbrugsfaglige problemstillinger med andre lande. Bestyrelsesmedlem Ann Louise Worsøe Jørgensen har for nyligt haft besøg af hollandsk landbrugspolitiker

Scroll to Top