Ændringer i vandløbsregulativer skal følge vandløbsloven. Det sker ikke altid

At basere et vandløbsregulativ på begrebet teoretisk skikkelse kan være i modstrid med vandløbsloven, fordi der ikke tages hensyn til vandføringsevnen. Det skal nu prøves ved Miljø- og Fødevareklagenævnet i en konkret klagesag – som kan have betydning for mange bredejere

Kronik: Må vi være her?

Landbruget skal indgå en kontrakt med samfundet, for vi har brug for allierede, hvis næste generation af landmænd skal have mulighed for at producere dansk kvalitet

Principiel vandløbsstrid kommer endelig for retten 

Det danske retssystem arbejder nogle gange særdeles langsomt. Næsten tre år efter Nævnenes Hus kom med en afgørelse, der gav forrang til naturbeskyttelsesloven fremfor vandløbsloven, kommer sagen endelig for byretten. En landmand kæmper for at få stadfæstet sin ret til at kunne dyrke sin jord. Det er en meget principiel sag

Ingen problematisk PFAS eller PFOS i plantebeskyttelsesmidler i EU

Miljøstyrelsen har bekræftet mundtligt, at der ikke findes PFAS-stoffer i danske eller europæiske sprøjtemidler. Det glæder Bæredygtigt Landbrug, der efterspørger en snarlig skriftlig bekræftelse

Politiske aktivister eller forskere

Biologerne Rasmus Ejrnæs og Morten D.D. Hansen er ikke eksperter, men politiske aktivister. Den påstand, fremsat af den radikale politiker Christian Friis Bach, står at læse i Altinget

Der spilles Sorteper med landbrugets klimabidrag

Der er mange væsentlige årsager til at indregne etårige afgrøders optag af CO2 i det landsdækkende, og i den enkelte bedrifts, klimaregnskab. For hvordan skal vi ellers finde ud af, hvor afgrødeproduktion har den laveste klimabelastning, spørger Bæredygtigt Landbrugs faglige konsulent Jens Lund Pedersen

Scroll to Top