Gamle modelberegninger baggrund for naturprojekter

I Jammerbugt Kommune er man netop ved at vedtage en ny kommuneplan, der meget vel kan betyde mindre areal til landbrug. Men det er gamle modelberegninger, der ligger til grund for indsatsterne, og tallene stemmer ikke overens med de seneste måleresultater for området, så Asger Møller Madsen stemmer nej til de nye planer

Jorderosion og videnskab

Jorderosion er en langsigtet udfordring, der over måske 50-100 år kan have betydning for jordens frugtbarhed. Goswin Heckrath forsker i bl.a. jorderosion ved Århus Universitet, og han opfordrer til, at der startes en saglig debat om hvilket erosionsniveau, der anses for acceptabelt i Danmark

Behandling af ny randzonelov forceret

En ny udgave af randzoneloven skal færdigbehandles i Folketinget inden sommerferien. Dermed træder loven højst sandsynlig i kraft inden implementeringen af den nye udgave af vandplanerne. Det virker fuldstændig bagvendt, da randzonerne netop er bundet op på vandplanerne, siger jurist hos Bæredygtigt Landbrug, der samtidig forudser, at randzonearealet med den kommende lov nemt kan overstige arealet omfattet af den tidligere randzonelov

Alpereglen umulig at overholde

Enhver kan se, at reglen bliver umulig at overholde. Hvordan skal man have en chance for at vide, hvornår man kører på et alpe-areal og hvornår man ikke gør?

Landmand ramt af alpereglen: Vi har aldrig oplevet jorderosion

Søren Helmer rammes fortsat af Alpereglen, og landmanden opfordrer nu fødevareministeren og Aarhus Universitet til at komme forbi Bredebjerggård for at vise, hvor der er jord-erosion – for landmanden har ikke selv oplevet fænomenet på sin jord

Jurist: Alpereglen bliver umulig at overholde i praksis

Fødevareministeren har ændret på reglen bag den såkaldt ’alperegel’, men ændringen har ikke betydning for de konklusioner, jurist Nikolaj Schulz kommer frem til: Reglen savner stadig videnskabeligt belæg og den er i tilgift umulig at overholde

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.